Obsługa ruchu turystycznego : teoria i praktyk

 Obsługa ruchu turystycznego : teoria i praktyk

Obsługa ruchu turystycznego : teoria i praktyka: praca zbiorowa / red. nauk. Zygmunt Kruczek.– wyd. 2, popr. Kraków : „Proksenia”, 2010,– 384 s.; ISBN 978-83-60789-25


Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej nr 341[05] na poziomie technikum, liceum profilowanego i szkoły policealnej (Nr ewid. 44/2010)

Z powodzeniem może być wykorzystany w szkołach wyższych na studiach z zakresu turystyki. Publikacja jest najpełniejszym zbiorem wiedzy o obsłudze ruchu turystycznego. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji i działania biura podróży, kultury obsługi turystów, organizacji imprez turystycznych i obsługi podróżnych. Omówiono elementy składające się na produkt turystyczny – bazę noclegową i gastronomiczną oraz transport. Syntetycznie zaprezentowano problematykę przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek, wiele miejsca poświęcono problematyce prawnej świadczenia usług turystycznych. Do każdego z rozdziałów załączono propozycje ćwiczeń, wzory dokumentów. Na końcu książki zamieszczono słownik terminów i pojęć stosowanych w branży turystycznej.

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=099&sid=113a61c3, data dostępu 23.09.201

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit