Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki

Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki:: Environmental Protection, Natural and Cultural Landscape of the Dynowskie Foothills and Tourism Development/pod red. Jana Krupy. Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2013,– 258 s.; il., mapy, tab., wykr.; ISBN: 978-83-934696-0-4

Spis treści
Część 1: Problematyka ochrony środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju.
● Wybrane zagadnienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rakowie w zlewni Sanu / Sylwia Drzymała, Jerzy Grela, Bogusława Osiadacz
● Stan infrastruktury wodociągowej w wybranych miastach Doliny Sanu / Katarzyna Pietrucha-Urbanik
● Sekwencyjne reaktory porcjowe w oczyszczaniu ścieków / Adam Masłoń, Janusz A. Tomaszek
● Zjawiska osuwiskowe na obszarze Pogórza Dynowskiego – metodyka badań laboratoryjnych niezbędnych do sporządzania dokumentacji obszarów osuwiskowych /Bernadeta Rajchel
● Geotechnika i geologia inżynierska w świetle uwarunkowań norm UE Eurokos 7 / Stanisław Rymar
● Wybrane możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim / Witold Niemiec Feliks Stachowicz, Mariusz Szewczyk, Tomasz Trzepieciński
Część 2: Walory przyrodnicze i kulturowe w krajobrazie Pogórza Dynowskiego
● Droga św. Jakuba Via Regia na Pogórzu Dynowskim w sieci europejskich szlaków kulturowych / Franciszek Mróz
● Kamienie młyńskie i wiatraki – znikające symbole Pogórza Dynowskiego / Dorota Rohan, Joanna Kubit
● Rolnictwo ekologiczne czynnikiem zwiększenia ofert turystycznej w województwie podkarpackim / Barbara Romankiewicz, Jan Krupa
● Lokalne i tradycyjne produkty żywnościowe szansą zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich / Norbert Furtek, Jan Krupa, Justyna Czachara
● Dolina Sanu jako środowisko występowania bobra europejskiego (castor fiber) – bóbr i człowiek –nie zawsze łatwe współistnienie / Mariusz Klicz, Sabina Jarek
Część 3: Działania marketingowe i innowacyjne w kreowaniu produktu turystycznego
● Uwarunkowania kreacji lokalnych produktów turystycznych na Pogórzu Dynowskim / Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek
● Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim / Jan Krupa, Beata Dec
● Dostępność turystyczna obiektów sakralnych na Pogórzu Dynowski / Franciszek Mróz, Łukasz Mróz
● Współczesne trendy w rozwoju usług na przykładzie obiektów noclegowych Podkarpacia /Beata Dec, Jan Krupa
Monografię można otrzymać bezpłatnie w biurze Związku Gmin Pogórza Dynowskiego, prześlę ją zainteresowanym pocztą. Renata Kaniuczak, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, ul. Rynek 2, skr. poczt. 3, 36-065 Dynów, tel./fax (16) 652-19-90, email: zwiazek@pogorzedynowskie.pl, internet: www.pogorzedynowskie.pl
Źródło: Renata Kaniuczak, korespondencja nadesłana 25.06.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit