Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego

Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego

Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego: V konferencja naukowo-techniczna „Błękitny San”: materiały konferencyjne, Jabłonka, 24-25 kwietnia 2008 / [oprac. i przygot. do dr. Karolina Dudus; aut. Barbara Chammas et al.]; org. konf. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. – Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, [2009]. – 207 s.: il.; 24 cm. ISBN 978-83-912615-9-0


Spis treści

● Karolina Chojka: Turystyka i dziedzictwo kulturowe jako wyróżnik regionu w warunkach integracji europejskiej

● Wojciech Maciejko: Prawny obowiązek poszanowania dziedzictwa kulturowego

● Franciszek Midura: Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego na wsi

● Renata Konewecka, Jan Krupa: Produkty turystyczne Pogórza Dynowskiego: identyfikacja rozwój, możliwości finansowania

● Jan Krupa, Tomasz Soliński: Dziedzictwo kulturowe pogórza dynowskiego jako produkt turystyczny

● Tomasz Soliński, Jan Krupa: Strategia budowania marki mikroregionu recepcji turystycznej

● Maria Marciniak: Wierzba w pejzażu kulturowym wsi nadsańskiej

● Adriana Wojtkowiak: Atrakcje turystyczne Podkarpacia na przykładzie renesansowych zamków w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim

● Marek Krąpiec: Dendrochronologia: kalendarz dziejów

● Małgorzata Merska, Justyna Kościelnik, Janusz Merski: Edukacja ekologiczna a turystyka

● Ewa Kozak, Tomasz Rybak: Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki San w latach 2004-2007

● Barbara Chammas: Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej w zlewni rzeki San

● Magdalena Gizińska: Ochrona środowiska Pogórza Dynowskiego

● Indeks autorów

Publikacja „Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego” jest dostępna nieodpłatnie w stowarzyszeniu Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem. W planach mamy wydanie monografii będącej pokłosiem kolejnych (szóstej i siódmej) konferencji naukowo-technicznych z cyklu „Błękitny San” pod wspólnym tytułem „Ochrona środowiska, turystyka wiejska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego”

Pozdrawiam serdecznie
Renata Kaniuczak
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
ul. Rynek 2, skr. poczt. 3, 36-065 Dynów
tel./ fax (16) 652 19 90
email:zwiazek@pogorzedynowskie.pl

Internet: www.pogorzedynowskie.pl

Źródło: Renata Kaniuczak, korespondencja nadesłana 16.08.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit