Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych / Jan Strugarek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wyd. 3. popr. i uzup. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. – 204, [1] s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 200-202, wykaz aktów prawnych s. 203-[205]. ISBN 978-83-232-2262-0

Publikacja dotyczy organizacji masowych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Omówione zostały podstawy prawne organizowania imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz zasady ich planowania; ekonomiczne przesłanki organizacji imprez; rodzaje oraz zasady organizowania i prowadzenia imprez rekreacyjnych; gry rekreacyjne i sportowe jako elementy aktywności fizycznej w czasie wolnym. Książka powinna zainteresować nie tylko studentów kierunku turystyka i rekreacja, ale także wszystkich zajmujących się na co dzień organizacją tego typu imprez.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I. Podstawy prawne organizowania imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym

1. Ustawy

2. Rozporządzenia

Rozdział II. Zasady planowania i programowania imprez

1. Oferta

2. Preliminarz kosztów

3. Program imprezy

4. Scenariusz imprezy

5. Regulaminy

Rozdział III. Ekonomiczne przesłanki organizacji imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych

1. Marketing imprez rekreacyjnych

2. Promocja imprez rekreacyjnych

3. Public relations

4. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania – sponsoring

5. Proces negocjacji

Rozdział IV. Rodzaje imprez rekreacyjnych oraz zasady ich organizowania i prowadzenia

1. Rekreacyjne imprezy terenowe

2. Festyn sportowo-rekreacyjny

3. Spartakiada

4. Turnieje

5. Ligi rekreacyjne

6. Pokazy i występy

7. Wycieczka

8. Piesze obozy wędrowne

9. Imprezy rowerowe

10. Spływy kajakowe

11. Imprezy żeglarskie

12. Imprezy narciarskie

Rozdział V. Gry rekreacyjne i sportowe jako elementy aktywności fizycznej w czasie wolnym

1. Wybrane gry rekreacyjne

2. Systemy rozgrywek

Zakończenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Literatura

Ustawy i rozporządzenia

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dokument online: http://www.press.amu.edu.pl/geografiageologia/item/1328-organizacja-i-prowadzenie-imprez-sportowych-rekreacyjnych-i-turystycznych.html, data dostępu 31.07.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit