Otwarty dostęp do publikacji naukowych – świetna książka do pobrania

Otwarty dostęp do publikacji naukowych  – świetna książka do pobrania

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne / Krzysztof Osiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012,– 80 s.; seria: Biblioteka CEON. ISBN 978-83-235-0959-2

Na rynku pojawiła się bardzo ciekawa i niezwykle ważna pozycja wydawnicza opublikowana w ramach „Biblioteki CEON” w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Książka Krzysztofa Siewicza „Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne” jest świetnym wprowadzeniem do tematyki otwartego dostępu i wolnych licencji. Autor nie ogranicza się tylko do podstaw prawnych, ale wskazuje również, jak w praktyce zastosować pewne rozwiązania. Książka jest na pewno obowiązkową pozycją dla każdego – nie tylko dla tych, którzy są zainteresowani tą tematyką, ale również dla wszystkich wydawców czasopism (jest osobny rozdział temu poświęcony) oraz autorów, którzy chcą uwolnić swoje prace.

Jak przystało na prawdziwą otwartość, książka udostępniona jest na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL i jest do pobrania z repozytorium CEON w formacie PDF, EPUB i MOBI (na dole wpisy). Miłej lektury!

Fragment wstępu. Z prawnego punktu widzenia, wprowadzenie otwartego dostępu do publikacji naukowej jest możliwe po uzyskaniu zgody uprawnionego (licencji) na określony model otwartego dostępu. W praktyce, sama zgoda okazuje się często ostatnim etapem procesu udostępniania, poprzedzonym działaniami takimi jak: ustalenie, kto i w jakim zakresie jest uprawniony do rozpowszechniania danej pracy, analiza wcześniej zawartych umów, projektowanie modelu prawnego relacji uprawniony-udostępniający-użytkownicy, itd. Sprawne wdrażanie otwartego dostępu wymaga prawidłowego zarządzania kwestiami prawnymi na wszystkich tych etapach. Nie ma bowiem prawnych przeszkód, które uniemożliwiałyby otwarty dostęp, a jedynie kwestie wymagające określonych decyzji lub negocjacji wspartych wiedzą prawniczą. Napotykane wątpliwości można w praktyce rozwiązać na korzyść otwartego dostępu stosując odpowiednie narzędzia prawne. (…)

Na potrzeby analizy podzieliliśmy czytelników na przedstawicieli następujących grup: (1) autorów, (2) wydawców, (3) jednostek naukowych, (4) instytucji finansujących naukę. Podstawą takiego podziału jest to, że każda z tych grup napotyka inne kwestie prawne lub zmaga się z nimi z innej perspektywy. Zanim jednak przejdziemy do poszczególnych części, dedykowanych każdej z tych grup, przedstawiamy część ogólną, poświęconą kwestiom wspólnym oraz podstawowym definicjom. Zachęcamy ponadto wszystkich czytelników do uważnej lektury całości, a nie tylko dedykowanych im części. Pozwoli im to zrozumieć punkt widzenia podmiotów, z którymi będą wchodzić w różne relacje podczas wdrażania otwartego dostępu.

Niniejszy materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL. Pełne postanowienia tej licencji są dostępne pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.

Pobierz publikację

● „Otwarty dostęp do publikacji…” – format PDF: http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf?sequence=4

● „Otwarty dostęp do publikacji…” - format EPUB: http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.epub?sequence=1

● „Otwarty dostęp do publikacji…” - format MOBI: http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.mobi?sequence=2

Emanuel Kulczycki

● Spis treści : http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/Otwartydostep_spistr.pdf

● Wprowadzenie : http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/Otwartydostep_wprowadzenie.pdf

Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące infrastrukturę otwartej nauki, udostępnia treści naukowe, wypracowuje otwarte modele komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, prowadzi badania w zakresie nauk ścisłych i społecznych.

Dr Krzysztof Siewicz specjalizuje się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, której to tematyce poświęcił wiele publikacji naukowych oraz praktykę zawodową. Doktorat poświęcony wolności użytkowników programów komputerowych obronił na Uniwersytecie w Lejdzie, w Holandii.

● Książka do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 16.11.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit