Piloci i przewodnicy na styku kultur

Piloci i przewodnicy na styku kultur

Piloci i przewodnicy na styku kultur: materiały z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Szczecinie: praca zbiorowa /  red. Zygmunt Kruczek. Kraków : „Proksenia”, 2011,– 208 s.; ISBN 978-83-60789-30-8


Na monografię składają się artykuły koncentrujące się wokół zawartej w tytule publikacji przewodniej tematyki VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się w Szczecinie w grudniu 2010 roku. Część 1 zawiera wystąpienia na temat wielokulturowości pracy przewodników i pilotów odnoszące się do różnych miejsc w Polsce (Dolny Śląsk, Warmia i Mazury, żydowski Kazimierz w Krakowie) i na świecie. Część 2 poświęcona jest sprawom szkolenia przewodników i pilotów. Na uwagę zasługuje sylabus zwiedzania Poznania i metodyka prowadzenia imprez narciarskich. Omówiono również zmiany w przepisach prawnych dotyczących przewodnictwa i pilotażu. W części 3 zamieszczono artykuły prezentujące Pomorze Zachodnie jako przykład regionu wielokulturowego, stawiającego wysokie wymagania osobom interpretującym jego dziedzictwo.

Spis treści

Wprowadzenie

Część 1. Wielokulturowość w pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

1. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo – rola pilotów wycieczek w ograniczaniu dysfunkcji społeczno-kulturowych i przyrodniczych / Anna Dłużewska

2. Kompetencje międzykulturowe w pracy pilotów i przewodników / Magdalena Banaszkiewicz

3. Wsie tematyczne a przewodnictwo turystyczne / Janusz Hochleitner

4. Oczekiwania turystów a kwalifikacje pilotów egzotycznych podróży / Zygmunt Kruczek

5. Wielokulturowość regionów turystycznych Polski a praca przewodnika i pilota wycieczek / Piotr Gryszel

6. Żydowski Kraków jako arena przewodnickich działań na styku kultur. Kształtowanie wizerunku miejsca wśród turystów oraz mieszkańców Krakowa / Monika Prylińska, Tomasz Klimek

7. Gnieźnieńskie Forum Turystyki Kulturowej – odpowiedzi ekspertów na pytanie Magdaleny Banaszkiewicz o kompetencje kulturowe pilotów wycieczek

Część 2. Metodyka pracy przewodników i pilotów wycieczek. Zagadnienia prawne

8. Sylabus miejsc, czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczesnemu turyście kulturowemu / Armin Mikos von Rohrscheidt

9. Muzeum jako miejsce upowszechniania dziedzictwa kulturowego i edukacji na przykładzie doświadczeń Muzeum Narodowego w Szczecinie / Krystyna Milewska

10. Metodyka pilotowania imprez narciarskich / Ryszard Nowak

11. Zmiany w przepisach dotyczących pilotów wycieczek i przewodników turystycznych a ich realne i przewidywane następstwa / Piotr Szymanowski, Paweł Szpindor

Część 3. Region zachodniopomorski jako podmiot interpretacji dla przewodników i pilotów

12. Różne narodowości w dziejach Pomorza - Ryszard Kotla

13. Transgraniczny Klaster Turystyczny „Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk” / Zbigniew Zbroja

Aneks

● Recenzja książki Ryszarda Nowaka „Metodyka i technika pracy pilota imprez narciarskich”, czyli jak sprostać wymogom turystów, dla których narciarstwo stało się stylem życia?

● XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Pilot roku 2010”

● Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=131&sid=1524b566, data dostępu 26.03.2010

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit