Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego

Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego / red. tematyczny Aleksander Panasiuk; red. nauk. Jacek Buko; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012,- 468 s.; tab., wykr.; 24 cm. ISSN 1649-6818; ISSN 1896382X. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe, nr 701; Ekonomiczne problemy usług, nr 86

PRODUKTY TURYSTYCZNE
1. MAŁGORZATA BUCZEK-KOWALIK, RADOSLAV KLAMAR, TERESA MITURA: Transgraniczne szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty turystyczne pogranicza polsko-słowackiego
2. KRZYSZTOF CELUCH: Analiza i porównanie wielkości przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce w latach 2009-2010
3. EWA DŁUBKOWSKA-PUZIO, KAMIL PUZIO: Kierunki rozwoju produktu turystycznego miasta Kołobrzeg
4. ANDRZEJ HADZIK, JOANNA KANTYKA, JUSTYNA MACIĄG: Badania popytu turystyki sportowej na przykładzie uczestników międzynarodowego widowiska piłkarskiego
5. BLANKA GOSIK, MARIA PIECH: Łódzki szlak konny jako przykład markowego produktu turystycznego województwa łódzkiego
6. MACIEJ JACKOWSKI, PAWEŁ JARUZALSKI: Bogactwo szlaków rowerowych kompletnym produktem turystycznym
7. MARIA JEZNACH, KAMIL JAROSZ, GRAŻYNA TRĘTOWSKA: Promocja produktu turystycznego Sztolnie Walimskie
8. URSZULA KĘPROWSKA, MARIOLA ŁUCZAK: Produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Gdańska
9. IWONA KINIORSKA: Funkcja turystyczna miast województwa świętokrzyskiego
10. DOROTA MĄCZKA: Działalność Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na rzecz promocji produktu turystycznego wschodniego Mazowsza
11. MARCIN MOLENDA: Kreowanie regionalnego produktu turystycznego
12. MAGDALENA NOWACKA: Promocja powiatu szydłowieckiego przez produkt turystyczny: wydarzenie
13. BEATA RASZKA, MARIA HEŁDAK: Produkt turystyki kulturowej Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka pod Poznaniem
14. JOLANTA ROSŁON: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku jako produkt turystyczny
15. KRZYSZTOF SZPARA: Wybrane przykłady nowych produktów i działań na rzecz rozwoju turystyki w otoczeniu Zbiornika Myczkowieckiego w Bieszczadach

PRODUKT TURYSTYKI WIEJSKIEJ
16. MAŁGORZATA BOGUSZ, TOMASZ WOJEWODZIC: Agroturystyka: od dywersyfikacji do repozycjonowania dzialalności gospodarstwa rolnego
17. AGNIESZKA BRELIK: Produkt turystyczny na obszarach wiejskich - dylematy i implikacje praktyczne
18. MAŁGORZATA CZERWIŃSKA-JAŚKIEWICZ: Wymagania turystów wobec produktu agroturystycznego. Studium empiryczne
19. ELEONORA GONDA-SOROCZYŃSKA, KATARZYNA PRZYBYŁA: Możliwości i ograniczenia rozwoju uzdrowiska wiejskiego na przykładzie Długopola-Zdroju
20. MARIA HEŁDAK, BEATA RASZKA: Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju funkcji turystycznej obszarów wiejskich
21. KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA, MICHAŁ ROMAN: Metoda servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych
22. WIESŁAWA KUŹNIAR: Rola kwaterodawców w kształtowaniu relacji z agroturystami
23. JOANNA POCZTA: Renta położenia jako warunek powodzenia działalności agroturystycznej oraz kształtowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich
24. ANNA SAMMEL, ANNA JĘCZMYK: Oferta edukacyjna gospodarstw agroturystycznych w opinii nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie
25. BEATA SAWICKA: Witryna internetowa gospodarstwa agroturystycznego jako narzędzie prezentujące jego ofertę usługową

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH
26.ANNA PRZYBYLSKA: CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych
27. DANIEL PUCIATO: Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych z województwa opolskiego w aspekcie koncepcji zasobowej
28. ROMUALD ZIÓŁKOWSKI: Współpraca przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polski północno-wschodniej
29. DANIEL PUCIATO, AGNIESZKA ŁOŚ, ANNA KIEŁBASA: Obszary innowacyjności w wybranych hotelach Beskidu Śląskiego
30. MARLENA FORMELLA, PIOTR WOJDAKOWSKI, TOMASZ TARASZKIEWICZ: Analiza oferty katalogowej lato 2011 touroperatorów działających w Polsce: imprezy pobytowe w pakiecie: wybrane kraje
31. BLANKA GOSIK, MARIA PIECH: Produkty turystyki biznesowej w ofercie łódzkich biur podróży
32. JERZY GĘBSKI, MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA: Możliwości wykorzystania rozwiązań informatycznych w organizacji usług gastronomicznych
33. JAKUB SWACHA, ZYGMUNT DRĄŻEK, TOMASZ KOMOROWSKI, KAROLINA MUSZYŃSKA: Aspekty technologiczne wdrożenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych
34. HANNA BORNE-JANUŁA, WŁODZIMIERZ BANASIK: Losy zawodowe absolwentów szkół wyższych kształcących kadry dla sektora turystycznego
35. AGNIESZKA WARTECKA-WAŻYŃSKA: Popyt pracodawców na kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni wychowania fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja
● Zamówienia realizują:
Ekonomiczna Księgarnia Internetowa, data dostępu 15.06.2012
○ księgarnia Turystyczne badania, data dostępu 21.06.2012
Źródło: Marta Sidorkiewicz, korespondencja nadesłana 11.06.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit