Polityka Turystyczna: powstanie, rozwój, główne obszary

Polityka turystyczna

Polityka turystyczna : powstanie, rozwój, główne obszary / Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. – 196, [1] s. : il. ; 24 cm. Dla wykładowców i studentów na kierunkach o profilu turystyczno-hotelarskim, urzędników i przedsiębiorców z branży turystycznej. Bibliogr. s. 193-[197]. ISBN 978-83-208-2159-8 : zł 54,90

Rozwój turystyki sprawił, że władze zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym dostrzegły szansę na ekspansję gospodarcza i promocję regionów oraz krajów. W książce autorzy omówili:
● istotę, powstanie i rozwój polityki turystycznej,
● obszary, narzędzia oraz podmioty uczestniczące w tworzeniu i realizacji polityki turystycznej państwa,
● podstawowe zasady, które muszą być respektowane w odniesieniu do polityki turystycznej państwa, w tym zasadę zrównoważonego rozwoju,
● wpływ Unii Europejskiej na politykę turystyczną państw członkowskich,
● oddziaływanie administracji rządowej i samorządowej na rozwój turystyki i funkcjonowanie przedsiębiorstw branży turystycznej,
● promocję jako ważny element polityki turystycznej.
Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach o profilu turystyczno-hotelarskim, urzędników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się turystyką, a także dla przedsiębiorców z branży turystycznej.

Spis treści
Wstęp
Słowniczek
Rozdział 1: Definicja i charakterystyka polityki turystycznej
1.1. Wprowadzenie
1.2. Zdefiniowanie pojęć
1.2.1. Polityka
1.2.2. Polityka turystyczna
1.3. Powstanie i rozwój polityki turystycznej
1.4. Rola organizacji międzynarodowych w tworzeniu polityki turystycznej
1.5. Rola gospodarczych ugrupowań integracyjnych
1.5.1. Ewolucja w podejściu UE do turystyki
1.5.2. Wpływ UE na krajowe polityki turystyczne państw członkowskich
1.6. Interesariusze
1.7. Instrumenty realizacji polityki turystycznej
1.7.1. Ogólna charakterystyka
1.7.2. Instrumenty realizacji polityki turystycznej jako polityki sektorowej
1.8. Główne obszary polityki turystycznej
1.9. Ewaluacja polityki turystycznej
Wnioski
Rozdział 2: Zrównoważony rozwój turystyki
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zrównoważony rozwój – geneza, definicje, charakterystyka
2.2.1. Geneza i ewolucja koncepcji w świetle dokumentów
2.2.2. Definicja zrównoważonego rozwoju
2.3. Powstanie i ewolucja koncepcji zrównoważonej turystyki
2.3.1. Definicja koncepcji zrównoważonej turystyki
2.3.2. Zrównoważona turystyka na tle innych form turystyki
2.3.3. Zrównoważona turystyka w dokumentach
2.4. Rola grup interesariuszy w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
2.4.1. Grupy interesariuszy – ogólna charakterystyka
2.4.2. Administracja państwowa – samorząd terytorialny
2.4.3. Ludność miejscowa
2.4.4. Przedsiębiorstwa branży turystycznej jako grupa interesariuszy
2.5. Instrumenty oddziaływania państwa na zrównoważony rozwój turystyki
2.5.1. Ogólna charakterystyka
2.5.2. Instrumenty prawne
2.5.3. Instrumenty ekonomiczne
Wnioski
Rozdział 3: Promocja jako element polityki turystycznej – wybrane aspekty
3.1. Wprowadzenie
3.2. Marka destynacji i jej promocja – zdefiniowanie podstawowych pojęć
3.3. Ewolucja w podejściu państwa do promocji turystyki
3.3.1. Przyczyny zainteresowania państwa promocją turystyki
3.3.2. Geneza i rozwój polityki promocji turystyki
3.4. Cele promocji turystycznej
3.4.1. Ogólna charakterystyka
3.4.2. Kraj jako marka
3.4.3. Marki destynacji jako elementy marki kraju
3.4.4. Współpraca w kreowaniu marki kraju
3.4.5. Wieloaspektowość marki kraju
3.5. Znaczenie marki kraju dla rozwoju turystyki
Wnioski
Podsumowanie
Bibliografia
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, dokument online: http://www.pwe.com.pl/geografia/polityka_turystyczna,p1450063507, data dostępu 26.05.2014

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit