Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne

Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne / red. tematyczny Aleksander Panasiuk; red. nauk. Jacek Buko; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012,- 321 s.; tab., wykr.; 24 cm. ISSN 1649-6818; ISSN 1896382X. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe, nr 700; Ekonomiczne problemy usług, nr 85

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA RYNKU TURYSTYCZNYM
1. BOŻENA KUCHMACZ: Aktywizacja turystyki i rekreacji we wschodniej części Borów Dolnośląskich w ramach działań „Leader” i programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
2. JACEK GANCARCZYK: Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w województwie małopolskim
3. JOANNA JANICKA: Znaczenie finansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych dla aktywizacji ruchu turystycznego na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych obiektów prawosławia i judaizmu)
4. EWA KASPERSKA, ADAM WYSZOMIRSKI: Wzrost atrakcyjności turystycznej miejsc jako wartość dodana projektów realizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej
5. ALINA KULCZYK-DYNOWSKA: Projekty unijne realizowane na terenie obszaru prawnie chronionego a rozwój regionu o charakterze turystycznym na przykładzie Karkonoszy
6. KAROLINA MUSZYŃSKA, ZYGMUNT DRĄŻEK, JAKUB SWACHA: Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jako przykład wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego
7. EWA ROGOWSKA: Finansowanie inwestycji ze środków unijnych szansą na rozwój turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego
8. MACIEJ STAWICKI: Udział samorządów w wykorzystaniu funduszy UE dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim i zachodniopomorskim

EUROPEJSKI RYNEK TURYSTYCZNY
9. ANETTA MAJCHRZAK-JASZCZYK: Popyt turystyczny i jego uwarunkowania ekonomiczno-społeczne. Analiza porównawcza
10. KAMILA MAŃKO, ANETA WOLNA-SAMULAK: Program Europe Senior Tourism jako stymulator aktywności turystycznej wśród seniorów

REGIONALNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU TURYSTYCZNEGO
11. MARTA BORDUN: Znaczenie inwestycji turystycznych w stymulowaniu popytu turystycznego na przykładzie gminy Biały Bór
12. MIKOŁAJ JALINIK: Możliwości rozwoju turystyki w gminie Bielsk Podlaski z uwzględnieniem kompleksu leśnego ,,Hołody” i uroczyska „Osuszek”
13. AGNIESZKA KOZAK: Potencjał turystyczny obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego
14. EWA KRUSZYŃSKA: Teoretyczne możliwości zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Poznań poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
15. BARBARA MASTALSKA-CETERA: Wpływ rozwoju narciarstwa na zagospodarowanie przestrzenne gminy Stronie Śląskie
16. ANNA NITKIEWICZ-JANKOWSKA, GRZEGORZ JANKOWSKI: Dziedzictwo kulturowe turystycznej przestrzeni nadrzecznej jako czynnik wpływający na ruch turystyczny
17. EUGENIA PANFILUK: Analiza wpływu polityki i planowania rozwoju na konkurencyjność regionu turystycznego
18. TADEUSZ POPŁAWSKI, EWA GLIŃSKA: Wyróżniki tożsamości województwa podlaskiego w opinii turystów
19. RENATA PRZEOREK-SMYKA, IZABELA MICHALSKA-DUDEK: Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki w gminie miejsko-wiejskiej Wleń
20. KATARZYNA PRZYBYŁA: Euro 2012 a przekształcenia funkcji turystycznej Wrocławia
21. MARIUSZ SOŁTYSIK, WOJCIECH FEDYK, IZABELA GRUSZKA: Podaż i popyt na kadry turystyczne dla ME Euro 2012 jako element procesu zwiększania efektywności sektora turystyki na Dolnym Śląsku
22. EWA ŚWISTAK, BEATA SAWICKA, MONIKA ŚWIĄTKOWSKA: Baza noclegowa jako element infrastruktury turystycznej na przykładzie województw regionu nadmorskiego
23. BOŻENA WĘCKA: Ocena stanu i propozycje zmian w zakresie infrastruktury turystycznej gminy Głuchołazy w opinii turystów: wyniki badań
24. ARTUR ZIELIŃSKI: Zespół pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu
● Zamówienia realizują:
Ekonomiczna Księgarnia Internetowa, data dostępu 15.06.2012
○ księgarnia Turystyczne badania, data dostępu 21.06.2012
Źródło: Marta Sidorkiewicz, korespondencja nadesłana 11.06.2012


 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit