Popyt turystyczny: konsumpcja - segmentacja - rynki

Popyt turystyczny: konsumpcja - segmentacja - rynki / red. tematyczny Aleksander Panasiuk; red. nauk. Jacek Buko; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012,- 710 s.; tab., wykr.; ISSN 1649-6818; ISSN 1896382X. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 699; Ekonomiczne problemy usług nr 84

WZORCE KONSUMPCJI TURYSTYCZNEJ
1. STEFAN BOSIACKI: Motywy przyjazdów oraz wydatki turystów w Poznaniu w 2010 roku
2. KRYSTYNA BUCHTA, MAŁGORZATA SKIERT: Wzorce aktywności turystycznej studentów turystyki i rekreacji w uczelni wychowania fizycznego
3. ELŻBIETA GRZELAK-KOSTULSKA, BEATA HOŁOWIECKA: Wpływ sieci społecznych na aktywność rekreacyjną na przykładzie odwiedzających toruńską Barbarkę
4. LESZEK KOZIOŁ: Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej
5. MAGDALENA MAĆKOWIAK, EWELINA BUDYCH-TOMKOWIAK: Łowiectwo jako forma aktywności w turystyce wiejskiej: wybrane aspekty zachowań konsumentów
6. JANUSZ MAJEWSKI, MARCIN IDZIK: Aktywność turystyczna a typy psychograficzne Polaków
7.KAZIMIERZ MROZOWICZ, PIOTR HALEMBA, ANNA WINIARZ: Analiza popytu turystycznego na przykładzie badań konsumentów produktu turystycznego Roztocza Zachodniego
8. AGATA NIEMCZYK: Osoby samotne i ich zachowania turystyczne związane z podróżami kulturowymi: wybrane problemy
9. SŁAWOMIR PYTEL, ADAM R. SZROMEK: Charakterystyka ruchu turystyczne-go jako miara rozwoju popytu turystycznego: przykład ruchu turystycznego wybranych parków krajobrazowych
10. GRAŻYNA ROSA: Czynniki kształtujące zachowania nabywców usług tury-stycznych na przykładzie badań rynku europejskiego
11.JÓZEF SALA, JOANNA GÓRNA: Preferencje turystów na rynku usług uzdrowiskowych w Polsce
12. JAROSŁAW UGLIS, BERNADETTA KRYSIŃSKA: Próba zdefiniowania profilu agroturystyk
13. JAN ZAWADKA: Preferencje turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na Lubelszczyźnie

SEGMENTACJA RYNKU TURYSTYCZNEGO
14. JOLANTA CICHOWSKA: Struktura nabywców usług agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim
15. JOANNA DYCZKOWSKA: Klient indywidualny na rynku turystycznym: czynnik logistyki
16. EWA MARKIEWICZ: Rynkowe determinanty różnicowania produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim
17. MAREK NOWACKI, PIOTR ZMYŚLONY: Segmentacja rynku turystycznego na podstawie pomiaru percepcji wizerunku miasta
18. ADAM PAWLICZ: Booker i looker na rynku turystycznym
19. BOGUSŁAW SAWICKI, PIOTR FRANASZEK: Wybrane aspekty segmentacji nabywców na rynku turystycznym oraz wstępne badania wydatku turystycznego jako miernika popytu na usługi turystyczne w regionie lubelskim
20. PIOTR WOJDAKOWSKI, TOMASZ TARASZKIEWICZ, ZBIGNIEW OSSOWSKI: Profilowanie turystów sportowych na przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej

PROBLEMATYKA POPYTU TURYSTYCZNEGO NA BRANŻOWYCH RYNKACH TURYSTYCZNYCH
21. MATYLDA AWEDYK, HANNA WALERJAŃCZYK: Atrakcyjność tanich linii lotniczych w zaspokajaniu popytu na polskim rynku usług turystycznych
22. EDYTA PIJET-MIGOŃ: Sieć połączeń lotniczych jako efekt zmian popytu na podróże lotnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
23. JUSTYNA CIEPLIK, IZABELA GRUSZKA, TOMASZ SMOLARSKI: Baza noclegowa Wrocławia a zapotrzebowanie na usługi noclegowe w trakcie Mistrzostw Europy Euro 2012
24. MAGDALENA DOMARACKA, RAFAŁ ROUBA: Hotelarskie programy lojalnościowe a restytucyjny charakter popytu turystycznego
25. ROBERT KUBICKI, MAGDALENA KULBACZEWSKA: Modelowanie popytu turystycznego w hotelach województwa zachodniopomorskiego
26. MARCIN OLSZEWSKI: Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich przy użyciu miar lojalności
27. SŁAWOMIR PYTEL, SŁAWOMIR SITEK: Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego
28. ANNA TOKARZ-KOCIK: Zarządzanie ryzykiem personalnym w hotelu a proces stymulacji popytu na usługi hotelarskie
29. ANDRZEJ TUCKI, EWA SKOWRONEK, RENATA KRUKOWSKA: Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w województwie lubelskim
30. PAULINA GAJEWSKA, IRENA SZEWCZYK: Wskaźnik NPS w ocenie lojalności i satysfakcji konsumenckiej usług wybranych punktów gastronomicznych na terenie Żywca
31. MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA: Oczekiwania turystów wobec oferty żywieniowej
32. WŁADYSŁAW BICZYSKO: Ryzyko finansowe jako determinanta popytu na usługi biur podróży
33. JOLANTA LATOSIŃSKA: Popyt na przestrzeń turystyczną. Przykład biura podróży Polan Travel w Bielsku-Białej
34. ANNA MAZUREK-KUSIAK: Popyt na usługi tradycyjnych biur podróży a jakość obsługi klienta na przykładzie lubelskiego rynku biur podróży
35. IZABELA MICHALSKA-DUDEK, RENATA PRZEOREK-SMYKA: „Turystyka Smoleńska” przykładem produktu tanatoturystycznego biur podróży
36. JULIA WOJCIECHOWSKA-SOLIS: Kierunki doskonalenia jakości usług, wpływające na decyzje nabywcze klientów biur turystycznych
37. JADWIGA BERBEKA: Charakterystyka popytu w zakresie wybranych form wodnej turystyki przygodowej
38. ANNA NITKIEWICZ-JANKOWSKA: Oferta turystyczna parków narodowych jako ważny czynnik rozwoju krajowego ruchu turystycznego
39. ALEKSANDRA CZERW: Popyt na turystykę uzdrowiskową w Polsce
40. ALEKSANDRA GROMELSKA: Popyt turystyczny na rynku uzdrowiskowym na przykładzie Dolnego Śląska
41. ADRIAN P. LUBOWICKI-VIKUK: Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce
42. AGNIESZKA ŁOŚ: Turystyka zdrowotna: jej formy i motywy. Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce
43. AGNIESZKA MROCZEK-CZETWERTYŃSKA, ANDRZEJ RAPACZ: Popyt na usługi spa&wellness i możliwości jego zaspokojenia na przykładzie Dolnego Śląska
44. WALDEMAR CUDNY, RAFAŁ ROUBA: Festiwale muzyczne jako element funkcji kulturalno-rozrywkowej Łodzi
45. JĘCZMYK, ANETA PIOTROWSKA: Oferta wybranych skansenów w opinii zwiedzających
46. RENATA KRUKOWSKA, AGNIESZKA KULA, EWA SKOWRONEK, ANDRZEJ TUCKI: Znaczenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w rozwoju ruchu turystyki kulturowej Mazowsza
47. ANNA MAZURKIEWICZ-PIZŁO: Turystyka winiarska (enoturystyka): korzyści i koszty
48. WŁODZIMIERZ BANASIK, HANNA BORNE-JANUŁA: Popyt produktu incentive w Polsce: studium przypadku
49. ANNA KALINOWSKA-ŻELEŹNIK, MARTA SIDORKIEWICZ: Popyt na produkty turystyki biznesowej w aglomeracji trójmiejskiej w roku 2010 w świetle badań Gdańsk Convention Bureau
50. KRZYSZTOF KOPEĆ: Szczególne elementy popytu na usługi turystyki konferencyjnej
51. DARIUSZ KUCZYŃSKI, TOMASZ TARASZKIEWICZ: Charakterystyka zrealizowanego popytu na usługi konferencyjne w sektorze publicznym na przykładzie województwa pomorskiego
52. JOANNA ŚNIADEK, BERNADETA HOŁDERNA-MIELCAREK: Mega-eventy sportowe jako czynnik kreowania popytu turystycznego
● Zamówienia realizują:
Ekonomiczna Księgarnia Internetowa, data dostępu 15.06.2012
○ księgarnia Turystyczne Badania, data dostępu 21.06.2012
Źródło: Marta Sidorkiewicz, korespondencja nadesłana 11.06.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit