Popyt turystyczny: uwarunkowania

Popyt turystyczny: uwarunkowania

Popyt turystyczny: uwarunkowania / red. tematyczny Aleksander Panasiuk; red. nauk. Jacek Buko; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012,- 574 s.; tab., wykr.; ISSN 1649-6818; ISSN 1896382X. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 698; Ekonomiczne problemy usług nr 83

DETERMINANTY POPYTU TURYSTYCZNEGO W ASPEKCIE OGÓLNYM
1. TERESA SKALSKA: Empiryczne zastosowanie współczynników elastyczności popytu turystycznego na przykładzie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski
2. CZESŁAW ADAMIAK, DARIUSZ SOKOŁOWSKI: Popytowe uwarunkowania indywidualnego osadnictwa turystycznego w Polsce
3. KRZYSZTOF STEPANIUK: Portal społecznościowy w kreowaniu potrzeb turystycznych
4. MAŁGORZATA LEŚNIAK-JOHANN: Demograficzne uwarunkowania popytu turystycznego mieszkańców województwa dolnośląskiego
5. KATARZYNA ORFIN, MARTA SIDORKIEWICZ: Znaczenie platform zakupowych w kreowaniu popytu na usługi hotelarskie
6. MICHAŁ RUDNICKI: Portale zakupów grupowych i ich rola w pobudzaniu popytu turystycznego
7. KRZYSZTOF SZPARA, MAREK GWÓŹDŹ: Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki
8. EWA WSZENDYBYŁ-SKULSKA, STEFAN NOWAK: Karta turystyczna jako skuteczne narzędzie aktywowania popytu turystycznego

DETERMINANTY POPYTU TURYSTYCZNEGO W ASPEKCIE FORM I RODZAJÓW TURYSTYKI
9. ANDRZEJ ANSZPERGER: Popyt turystyczny na przykładzie Torunia jako miejsca docelowego
10. MARIUSZ BARCZAK, PIOTR SZYMAŃSKI: Możliwości wykorzystania międzynarodowej drogi wodnej E-70 jako atrakcji turystycznej
11. IWONA M. BATYK: Determinanty popytu na turystykę kajakową na Warmii i Mazurach
12. RAFAŁ KURCZEWSKI: Popyt ekoturystyczny
13. ALEKSANDRA MACHNIK: Popyt na imprezy ekoturystyczne w świetle badań ankietowych w Wielkopolsce
14. EWA PAŁKA, JANINA WROŃSKA-KICZOR: Alternatywne formy turystyki jako nowe trendy w popycie turystycznym
15. JOLANTA RAB-PRZYBYŁOWICZ: Determinanty popytowe wpływające na rozwój turystyki medycznej
16. MARTA RESIAK-URBANOWICZ: Kulturowe aspekty popytu na usługi zdrowotne wśród młodzieży polskiej i węgierskiej: studium porównawcze
17. RENATA SEWERYN: Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki
18. ALEKSANDRA SPYCHAŁA, SYLWIA GRAJA-ZWOLIŃSKA, EWA WLEKŁA: wybrane determinanty popytu ekoturystycznego: przykład Rzeczpospolitej Ptasiej
19. TOMASZ TARASZKIEWICZ, DARIUSZ KUCZYŃSKI, ZBIGNIEW OSSOWSKI, PIOTR WOJDAKOWSKI, MARLENA FORMELLA: Analiza kwantytatywna zmienności struktury popytu turystycznego na podstawie statystyk odwiedzających muzeum zamkowe w Malborku
20. SYLWIA TOCZEK-WERNER, MARIUSZ SOŁTYSIK: Orientacja na dobrostan i zdrowie jako źródło popytu na turystykę w naturze i naturalnych krajobrazach
21. BARBARA WOŚ, BOGUSŁAWA GRACZYKOWSKA, LUDWIKA KOSIŃSKA: Analiza popytu na usługi agroturystyczne

ZAGADNIENIA WSPÓŁZALEŻNOŚCI UWARUNKOWAŃ POPYTU I PODAŻY TURYSTYCZNEJ
22. BEATA MEYER, AGNIESZKA SAWIŃSKA, TOMASZ MAŃKOWSKI: Stymulowanie popytu turystycznego poprzez kreowanie produktów turystycznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
23. AGATA BALIŃSKA, AGNIESZKA STĘPNIAK: Potrzeby turystyczne jako determinanty rozwoju markowych produktów turystycznych
24. MACIEJ DĘBSKI: Konkurencyjność destynacji jako podstawa kreowania popytu turystycznego
25. ANNA DŁUŻEWSKA: Produkt turystyczny a rynki źródłowe: przekształcenia produktu turystycznego Penang w Malezji pod wpływem turystyki przyjazdowej z Arabii Saudyjskiej
26. ALEKSANDRA GROBELNA: Kultura obsługi jako czynnik konkurencyjności zakładów hotelarskich na współczesnym rynku
27. MAREK GRZYBOWSKI: Marketing miasta na rynku turystycznym: studium przypadku na przykładzie Gdyni
28. ADAM HAJDUGA, ANNA STASZEWSKA: Industriada jako przykład zmiany wizerunku obszaru poprzez wykorzystanie unikalnych cech województwa śląskiego: studium przypadku
29. DARIA E. JAREMEN, ELŻBIETA NAWROCKA: Rola dostępności komunikacyjnej obszaru recepcji turystycznej w kształtowaniu popytu turystycznego
30. DAWID MILEWSKI: Dostępność transportowa województwa zachodniopomorskiego dla ruchu turystycznego
31. JOANNA KOSMACZEWSKA: Efektywność gospodarowania popytem turystycznym przez interesariuszy na przykładzie gmin nadmorskich
32. MAŁGORZATA KURLETO: Przewidywanie nowych trendów popytu turystycznego i ich wpływ na zarządzanie podmiotów przemysłu turystycznego
33. JANUSZ MAJEWSKI: Branding w zarządzaniu popytem na turystykę wiejską
34. MIROSŁAW MARCZAK: Sposoby pobudzania gospodarki turystycznej na przykładzie miasta Blackpool
35. KRZYSZTOF PARZYCH: Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne percepcji przestrzeni turystycznej kurortu nadmorskiego. Studium przypadku Łeby
36. EWA SKOWRONEK, RENATA KRUKOWSKA, ANDRZEJ TUCKI: Innowacyjność i rozwój oferty uzdrowiska Nałęczów SA jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej
37. ADAM EDWARD SZCZEPANOWSKI: Popyt na atrakcje turystyczne w województwie podlaskim
38. ADAM R. SZROMEK: Dekompozycja krzywej liczby odwiedzających obszar turystyczny i próba jej implementacji w pomiarze rozwoju funkcji turystycznej obszaru
39. AGNIESZKA ULFIK, JAROSŁAW MARSZAŁEK: Kształtowanie popytu na regionalnym rynku turystycznym w kontekście turystyki specjalistycznej
40. MIROSŁAW ZALECH: Znaczenie wizerunku miejsc w kreowaniu popytu turystycznego
41. ZBIGNIEW ZONTEK, EWA LIPIANIN-ZONTEK: Dyfuzja innowacji w sektorze usług turystycznych: podejście popytowe
● Zamówienia realizują:
Ekonomiczna Księgarnia Internetowa, data dostępu 21.06.2012
○ Księgarnia Turystyczne badania, data dostępu 21.06.2012
Źródło: Marta Sidorkiewicz, korespondencja nadesłana 11.06.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit