Powiat łukowski w Polsce odrodzonej 1918-1939

Powiat łukowski w Polsce  odrodzonej 1918-1939

Powiat łukowski w Polsce odrodzonej 1918-1939 / Marek Czyrka. Łuków: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, 2011,– 332 s.; fot., tab.; 24cm. Bibliogr. s.307-318.- Indeks s.323-332.

Publikacja powstała głównie na podstawie źródeł archiwalnych. Duża liczba wykorzystanych akt nie była dotąd uwzględniana w wydanych opracowaniach dotyczących omawianej tematyki w zadawalającym stopniu. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały omówione zagadnienia dotyczące życia społeczno-politycznego na omawianym obszarze. Ta część pracy przybliża zagadnienia dotyczące funkcjonowanie organów władz samorządowych na szczeblu gminnym i powiatowym. Rozdział drugi został poświęcony ludności w powiecie łukowskim i zawiera dwa podrozdziały. W tej części pracy jest przedstawiona struktura wyznaniowa i zawodowa ludności. Rozdział trzeci ukazuje gospodarkę powiatu, omawia sprawy rolnictwa, przedstawia zagadnienia związane z przemysłem, rzemiosłem i handlem. Rozdział czwarty dotyczy oświaty oraz kultury w powiecie łukowskim. Rozdział piąty jest podzielony na dwa podrozdziały i ukazuje sprawy wyznaniowe na omawianym obszarze.

Książkę można kupić w naszym Wydawnictwie, także e-mailowo. Wystawiamy rachunki (nie jesteśmy płatnikami VAT,więc faktur nie), wysyłamy pocztą. Cena jest ustalona na 60zł. Nasz adres: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Siedlecka 56, tel. (25) 798 54 01,fax (25) 798 99 41, email: dziekanat@wsbia.edu.pl.

Źródło: Małgorzata Małkińska, korespondencja nadesłana 19.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit