Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego

Problematyka_deregulacji

Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego: materiały z VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa / pod red. Zygmunta Kruczka. Kraków: Proksenia, 2013,– 158 s. ISBN 978-83-60789-46-9. Seria: Monografie o tematyce turystycznej, 17.


Monografia zawiera zbiór materiałów zaprezentowanych podczas VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się w Warszawie w dniach 4–6 grudnia 2012 roku. Referaty zawierają analizę istniejących regulacji oraz ocenę skutków deregulacji dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Przedstawiono założenia do certyfikacji pilotów wycieczek oraz przewodników miejskich, wskazano na rolę przewodników w produkcie turystycznym i potrzebę budowania marki usług przewodnickich.
Z recenzji wydawniczej. Ogromną wartością książki jest zakorzenienie przedstawionych rozważań w życiu – bogate doświadczenie autorów, w większości od lat pracujących jako przewodnicy czy piloci, pozwala dostrzec, że określone zapisy prawne mają nierzadko dramatyczne konsekwencje w praktyce. Należy zauważyć, że głos praktyków, tych, którzy znają branżę i są świadomi pewnych mechanizmów, powinien być podstawą jakichkolwiek prac parlamentarnych. Dlatego niniejsza monografia to coś więcej niż jedynie zbiór artykułów, zapis obrad jakiegoś forum. To przykład próby dialogu z rządowymi decydentami, głos społeczeństwa obywatelskiego domagającego się prawa współdecydowania o swoich losach. I nawet jeśli stanowisko uczestników Forum nie zostanie wzięte pod uwagę podczas prac legislacyjnych, książka ta pozostanie ważnym dowodem istnienia świadomych praw i obowiązków obywateli, którzy wierzą w sens oddolnej inicjatywy. dr Magdalena Banaszkiewicz
Spis treści
● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, data dostępu 24.03.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit