Problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich

Problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich / pod red. Mariana Turka. Sopot : Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa w Sopocie, [2009] – 415, [5] s.; tab., wykr.; 24 cm; 978-83-7531-003-0

Słowo wstępne. Niniejszy tom stanowi zbiór opracowań przygotowanych na ogólnopolską konferencję naukowa pod tytułem „Dylematy i problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich”, która odbyła się w dniach 23-25 października 2008 roku. Mimo że konferencja w oryginalnym zamierzeniu była planowana jako międzynarodowa to ostatecznie, ze względu na liczbę zgłoszonych referatów na konferencję zrealizowano ją w wersji krajowej. Nawet w tym węższym zakresie, jest dowodem na ogromne zainteresowanie wywołanym tematem, o czym świadczy objętość tego tomu. Zgłoszone referaty stanowią (często w wersji poprawionej) poszczególne części niniejszej publikacji.

Całość zebranych artykułów, ze względu na zbliżoną tematykę, została podzielona w publikacji na trzy części : 1. Problemy ogólne; 2. Problemy turystyki morskiej; 3. Problemy regionów nadmorskich.

Autorzy prezentowanych artykułów, którzy w każdej z wymienionych części zostali ułożeni alfabetycznie, poddają analizie problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich w aspekcie geograficznym, ekonomicznym, politycznym, prawnym, itd. Prezentując szeroką panoramę interdyscyplinarnych powiązań występujących w badanym zakresie i wyciągając ciekawe wnioski, które są cenne zarówno dla teorii, jak i praktyki tego sektora rozwoju społeczno-gospodarczego, starają się oni przekonać do znanej na Wybrzeżu od dawna prawdy: In mari via tua.

Na zakończenie należy dodać, że obrady konferencji, zgodnie z jej tematem, zaczęły się na lądzie, w siedzibie Europejskiej Szkoły Hotelarstwa Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie, a kontynuowane były w sympatycznej, „morskiej" atmosferze na premie Stena Line na trasie Gdynia-Karlskrona. Za pomoc w organizacji konferencji i uatrakcyjnieniu jej przebiegu pragnę złożyć podziękowania (w kolejności alfabetycznej): dr Marlenie Formelli, dr Tomaszowi Kochańczykowi, dr Bogdanowi Olszewskiemu, dr Henrykowi Piękosiowi, dr Ewie Ptaszyńskiej, dr Jerzemu Rusikowi, dr Tomaszowi Taraszkiewiczowi, mgr Markowi Urbańskiemu oraz mgr Iwonie Winiarskiej, która z dużym zaangażowaniem prowadziła obsługę administracyjną konferencji.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit