Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych

Procesy_innowacyjne

 

Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych / Elżbieta Szymańska. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013. – 293 s.: il., err.; 23 cm. – (Rozprawy Naukowe / [Politechnika Białostocka]. Biblioteka Ekonomii). Tyt. grzb.: Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi.. ISSN i numeracja serii gł.: 0867-096X; nr 236. – Streszcz. ang.


Spis treści
Wstęp
1. Proces serwicyzacji gospodarki i specyfika przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych
1.1. Problemy definiowania usług jako przedmiotu dociekań badawczych
1.2. Rozwój badań nad rolą usług w naukach ekonomicznych
1.3. Proces serwicyzacji gospodarki
1.4. Różnice między przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym i turystycznym
1.5. Usługi turystyczne i ich rola w rozwoju gospodarczym
1.6. Działalność organizatorów turystycznych jako przedmiotu badań
2. Teoretyczne aspekty innowacji i procesu innowacyjnego
2.1. Pojęcie i istota innowacji
2.2. Rozwój teorii innowacji i badań nad procesami innowacyjnymi– od J. Schumpetera do H. Chesbrough’a
2.3. Ewolucja badań nad innowacyjnością w gospodarce
2.4. Rodzaje innowacji występujących w przedsiębiorstwach
3. Konstrukcja modelu procesu innowacyjnego przedsiębiorstw usługowych
3.1. Problemy związane z badaniem procesów innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych
3.2. Założenia do modelu procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie usługowym
3.3. Założenia metodologiczne zastosowania modelu PIPU
4. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji produktowych
4.1. Badania nad innowacyjnością produktową organizatorów turystyki
4.2. Kreowanie nowej oferty turystycznej
4.3. Zastosowanie modelu procesu innowacyjnego w odniesieniu do nowych ofert wybranych organizatorów turystyki
4.4. Konstrukcja przekrojowego modelu innowacyjności produktowej
5. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji procesowych
5.1. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji procesowych opartych na nowych technologiach
5.2. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji organizacyjnych
5.3. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji marketingowych
6. Weryfikacja modelu procesu innowacyjnego oraz wnioski z badań i rekomendacje
6.1. Zagregowany model procesu innowacyjnego przedsiębiorstw świadczących „czyste” usługi na przykładzie organizatorów turystyki
6.2. Propozycja schematu innowacyjnego przedsiębiorstwa świadczącego „czyste” usługi
6.3. Wnioski z badań i rekomendacje
Literatura
Załącznik 1: Wskaźniki innowacyjności gospodarki i pozycja Polski w wybranych rankingach
Załącznik nr 2: Kwestionariusz ankiety dla przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych
Załącznik nr 3: Kwestionariusz ankiety do badania innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (propozycja)
Summary of the book
Spis tabel
Spis rysunków
Książkę można nabyć drogą wysyłkową, zamawiając listownie, faxem lub e-mailem. Hurtowniom i księgarniom sprzedajemy publikacje po jednostkowej cenie ewidencyjnej (bez marży 15%). Koszt przesyłki pokrywa Zamawiający. Kontakt: Jolanta Hanus – referent ds. administracyjnych, tel.: 85 746-91-37, fax: 85 746-90-42, e-mail: oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl. Adres: ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
Wzór zamówienia dla firm
Wzór zamówienia dla osób prywatnych
Źródło: Wiesława Markowska, korespondencja nadesłana 16.05.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit