Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń

Produkt_turystyczny

Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń / Barbara Marciszewska. Warszawa: C.H. Beck, 2010, – 124 s.; ISBN 978-83-255-1724-3


Wpływ doświadczeń i emocji na kształt produktu turystycznego. Książka prezentuje zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekonomicznych, akcentującym znaczenie doświadczeń i emocji – a więc czynników o charakterze szczególnie niematerialnym i subiektywnym – w procesie kształtowania popytu i podaży produktów turystycznych. Autorka analizuje emocje i doświadczenia turystów jako istotne komponenty produktów turystycznych, a jednocześnie determinanty popytu turystycznego. Książka zawiera zatem charakterystykę i analizę głównych elementów rynku (produktu i podaży oraz popytu) w nowym ujęciu, zgodnie z którym doświadczenia turysty (obecne i oczekiwane) są interpretowane nie tylko jako kryterium wyboru produktu turystycznego, lecz także jako źródło tworzenia jego wartości i wyznacznik jego ceny.

Autorka stara się wykazać zwłaszcza, że:

● własne pozytywne doświadczenia, wynikające z konsumpcji nabytych towarów i usług, wpływają na decyzje o powrocie do tejże konsumpcji w przyszłości;

● doświadczenia z konsumpcji usług o wysokim nasileniu cech niematerialnych są wartością samą w sobie i zwiększają satysfakcję konsumenta;

● im pozytywniejsze doświadczenia z konsumpcji towarów i usług, tym większe szanse na dynamizację rozwoju danej sfery.

Ekonomia doświadczeń jest nową dziedziną badań ekonomicznych, podjętą przez autorów książki „The Expirience Economy” B. Josepha Pine’a II i Jamesa H. Gilmore’a, (...) Autorka wpisuje się z powodzeniem w nowy obszar badań, kształtując tym samym nowy nurt badawczy w naukach o turystyce (w tym przede wszystkim ekonomice turystyki). Wybrany przez Autorkę temat uznać należy za niezwykle interesujący i nowatorski.

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Do pobrania:

● Spis treści: http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/produkt_spis.pdf

● Wprowadzenie: http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/produkt_wpr.pdf

Zamówienia realizuje: Księgarnia internetowa wydawnictwa C.H.Beck, dokument online: http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id6114,Produkt-turystyczny-a-ekonomia-doswiadczen.html, data dostępu 26.11.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit