Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie

Produkt turystyczny

Produkt turystyczny : pomysł - organizacja - zarządzanie / Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk.– wyd. 2. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2010, – 464 s.; ISBN: 978-83-208-1854-3

Turystyka stała się współcześnie niezwykle istotną dziedziną gospodarki. Dochody osiągane z tej działalności są porównywalne z dochodami w przemysłach paliwowym i zaawansowanych technologii. Ze względu na skalę światowej gospodarki turystycznej, zaangażowanie kapitału, liczbę zatrudnionych osób oraz złożoność procesów technicznych w transporcie i hotelarstwie można mówić o przemyśle turystycznym. W przemyśle tym jest wytwarzany produkt turystyczny, który powinien się stać przedmiotem zainteresowania konsumenta. W książce autorzy w interesujący sposób prezentują kluczowe zagadnienia związane z kreowaniem i organizacją produktu turystycznego, a także zarządzaniem nim. Odpowiadają między innymi na następujące pytania:

● co to jest produkt turystyczny i jak powstaje,

● kto jest jego twórcą i dla kogo jest przeznaczony,

● w jaki sposób kalkulować jego cenę,

● gdzie promować i sprzedawać produkt turystyczny,

● jakie badania marketingowe warto prowadzić,

● które strategie produktu turystycznego należy stosować.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów, a także osób pracujących w branży turystycznej oraz pracowników administracji samorządowej.

Źródło: Księgarnia internetowa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, dokument online: http://www.pwe.com.pl/turystyka_i_gastronomia/produkt_turystycznyxml,p1770208102, data dostępu 09.04.2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit