Produkt turystyczny województwa pomorskiego: wybrane zagadnienia

Podukt_turystyczny_woj_pom

Produkt turystyczny województwa pomorskiego: wybrane zagadnienia / pod red. Mieczysława Guldy. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2013,– 282 s., tab., wykr., mapy; ISBN: 978-83-89081-39-1; 978-83-7531-216-4

Ze wstępu. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej książce jest produkt turystyczny, który został ukazany na przykładzie województwa pomorskiego. Produkt turystyczny nabiera coraz większego znaczenia jako instrument działań marketingowych w świetle rosnącej konkurencji na rynku turystycznym. Sukces rynkowy odnoszą jedynie te regiony, które potrafią zaoferować atrakcyjny produkt turystyczny. Odpowiedzialność za zarządzanie produktem turystycznym w regionie w dużym stopniu ponosi lokalny samorząd, który dzięki transformacji ustrojowej i gospodarczej, stał się faktycznym gospodarzem obszarów turystycznych. Głównym celem książki jest przedstawienie województwa pomorskiego jako złżonego produktu turystycznego obszaru, jak również analiza aspektów społeczno-demograficznych oraz finansowych związanych z ruchem turystycznym, a także ukazanie roli informacji turystycznej w rozwoju produktu, jak też prezentacja Centrum Edukacji promocji Regionu w Szymbarku jako przykładu produktu turystycznego. […] Władysław Włodzimierz Gaworecki
Składanie zamówień: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: (58) 340.47.84, tel./fax: (58) 340.47.84, e-mail: wstih@wstih.pl. Publikacje Wyższej Szkoła Turystyki i Hotelarstwa można zakupić w punktach sprzedaży (budynek A): ● pokój A-18 (I piętro) poniedziałek – piątek 9.00- 15.30; ● szatnia (parter): poniedziałek – piątek 9.00-15.30, sobota-niedziela 9.00-18.00
Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, data dostępu 05.01.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit