Wydawnictwa

Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej

Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej

Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej : wybrane zagadnienia / Ewa Grzegorzewska-Mischka. Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2009,– 108 s.; ISBN: 978-83-89081-20-9; 978-83-7531-038

Ze wstępu. Prezentowana książka […] omawia kwestie związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz innych krajach UE. Przede wszystkim jednak skupia się na uwarunkowaniach prowadzenia tej działalności w Polsce w obszarze turystki. Centralnym punktem podjętych rozważań jest sam przedsiębiorca, gdyż to on prowadzi działalność gospodarczą i pełni określoną rolę w gospodarce turystycznej. Rozważania odnoszą się zarówno do sytuacji obecnej przedsiębiorców, jak i częściowo do możliwości i perspektywy ich rozwoju w najbliższych latach w Polsce w związku z planowaną u nas za trzy lata imprezą sportową EUR02012.

Spis treści : http://www.wstih.edu.pl/pliki/biblioteka/publikacje/Przedsiebiorca_w_gospodarce_turystycznej.pdf

Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.:               (058) 340-47-84       , tel./fax:               (058) 340-47-84       , email: wstih@wstih.pl

Ze wstępu. Prezentowana książka […] omawia kwestie związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz innych krajach UE. Przede wszystkim jednak skupia się na uwarunkowaniach prowadzenia tej działalności w Polsce w obszarze turystki. Centralnym punktem podjętych rozważań jest sam przedsiębiorca, gdyż to on prowadzi działalność gospodarczą i pełni określoną rolę w gospodarce turystycznej. Rozważania odnoszą się zarówno do sytuacji obecnej przedsiębiorców, jak i częściowo do możliwości i perspektywy ich rozwoju w najbliższych latach w Polsce w związku z planowaną u nas za trzy lata imprezą sportową EUR02012.

Spis treści : http://www.wstih.edu.pl/pliki/biblioteka/publikacje/Przedsiebiorca_w_gospodarce_turystycznej.pdf

Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.:               (058) 340-47-84       , tel./fax:               (058) 340-47-84       , email: wstih@wstih.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit