Przestrzeń turystyczna Parku Narodowego „Ujście Warty”

Przestrzeń turystyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” / Sylwia Graja-Zwolińska. – Poznań: Bogucki – Wydawnictwo Naukowe: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, 2010. – 138 s.: il.; 24 cm. Na s. red. błędny ISBN PZITS. Bibliogr. s. 130-138. ISBN 978-83-62662-03-6 (Bogucki Wydaw. Naukowe); ISBN 978-83-89696-73-1

Treść

● Przedmowa

● Wprowadzenie. Problem badawczy i cele pracy. Przegląd literatury. Metody i narzędzia badawcze. Materiały źródłowe i ich ocena.

● Parki narodowe - ich funkcje i zadania. Pojęcie i funkcje parku narodowego. Parki narodowe w ogólnoświatowej strukturze obszarów chronionych. Typologia polskich parków narodowych w kontekście rozwoju funkcji turystycznej.

● Ogólna charakterystyka obszaru badań. Położenie PN „Ujście Warty”. Powstanie PN „Ujście Warty”. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. Charakterystyka społeczno-osadnicza. Sytuacja gospodarcza.

● Atrakcyjność turystyczna obszaru badań. Walory turystyczne. Zagospodarowanie turystyczne. Atrakcyjność turystyczna.

● Świadomość ekologiczna jako podstawa determinanta rozwoju przestrzeni turystycznej parku narodowego. Świadomość ekologiczna potencjalnych organizatorów turystyki w parkach narodowych. Świadomość ekologiczna mieszkańców na przykładzie PN „Ujście Warty”.

● Ruch turystyczny jako stymulator rozwoju przestrzeni turystycznej. Charakterystyka ruchu turystycznego wg danych administracyjnych PN „Ujście Warty”. Formy ruchu turystycznego. Znaczenie ruchu turystycznego. Model turysty.

● Przestrzeń turystyczna PN „Ujście Warty”. Percepcja przestrzeni turystycznej PN „Ujście Warty”. Kreowanie lokalnego produktu turystycznego. Znaczenie świadomości ekologicznej w procesie kształtowania przestrzeni turystycznej parku narodowego. Zróżnicowanie typów przestrzeni turystycznej i ich charakterystyka.

● Koncepcja kształtowania przestrzeni turystycznej w parkach narodowych.

● Literatura

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego Bogucki, dokument online: http://bogucki.istore.pl/pl,product,3447236,przestrzen,turystyczna,parku,narodowego,ujscie,warty.html, data dostępu 13.06.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit