Regionalne aspekty rozwoju turystyki

Regionalne aspekty rozwoju turystyki / red. Mikołaj Jalinik,– wyd. 2. Białystok : „EkoPress”, 2009,– 310 s.; ISBN: 978-83-924351-6-7

Rozwój turystyki i podmiotów świadczących usługi turystyczne w regionach uzależniony jest od szeregu czynników. Gospodarka turystyczna nie istniałaby bez dóbr przyrody, którymi są: wody powierzchniowe, lasy, użytki zielone i pola. Stanowią one rdzeń produktu turystycznego oraz decydują o wartości i atrakcyjności wypoczynku czy podróży. Poza walorami turystycznymi istotną rolę odgrywają władze samorządowe. To od nich zależy, jak będzie rozwijała się turystyka i w jakim stopniu. Zjawiskiem najbardziej niepokojącym jest sytuacja, kiedy występują na danym obszarze walory turystyczne (przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe), gleby są mało urodzajne, a brak jest inicjatyw w za-kresie rozwoju turystyki. Na takie i inne sytuacje zwracają szczególną uwagę autorzy opracowanych artykułów.
Zagadnienia poruszane w monografii dotyczą:
- ogólnych uwarunkowań rozwoju turystyki w regionie,
- wybranych problemów rozwoju turystyki w układzie jednostek terytorialnych,
- wyników badań rozwoju turystyki w regionach,
- wybranych problemów promocji turystyki w regionach,
- finansowania działalności turystycznej.
Książka adresowana jest przede wszystkim do tych osób, które zajmują sie szeroko pojętą działalnością turystyczną. Zawarty w niej materiał może być przydatny nie tylko do celów naukowych, ale również dla władz samorządowych, instytucji i organizacji zajmujących się turystyką, studentów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych, a także osób prowadzących działalność gospodarcza.
Spis treści oraz arkusz zamówienia : Ekologiczna Księgarnia Wysyłkowa, www.ekopress.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit