Regiony turystyczne

Regiony_turystyczne

Regiony turystyczne / Zygmunt Kruczek, Piotr Zmyślony. Kraków : „Proksenia”, 2010,– 232 s.; il., tab., wykr.; 24 cm. ISBN 978-83-60789-26-1


Podręcznik do nauczania przedmiotu regiony turystyczne na deugim stopniu studiów uzupełniających magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja, zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia (załącznik nr 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 roku).

Zawarto w nim teoretyczne zagadnienia regionalizacji, przedstawiono makroregiony turystyczne świata według UNWTO, opisano gospodarkę turystyczną w regionach, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, omówiono podstawy tworzenia strategii rozwoju i zasady sterowania ruchem turystycznym. Publikacja zawiera liczne przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne.

Spis treści

WPROWADZENIE

1. TEORETYCZNE PODSTAWY REGIONALIZACJI TURYSTYCZNEJ

1.1. Pojęcie regionu, region turystyczny

1.2. Metody delimitacji regionów turystycznych

1.3. Typy regionów turystycznych

1.4. Przestrzeń turystyczna – eksploracji, penetracji, asymilacji, kolonizacji, urbanizacji : wybrane koncepcje ewolucji przestrzeni turystycznej

2. MAKROREGIONY I REGIONY TURYSTYCZNE

2.1. Makroregiony turystyczne świata według Światowej Organizacji Turystyki

2.2. Struktura regionalna i subregionalna międzynarodowego ruchu turystycznego

2.3. Światowe centra turystyki

2.4. Regionalizacja turystyczna Europy. Turystyka w Unii Europejskiej

2.5. Regionalizacja turystyczna Polski

2.6. Struktura regionalna ruchu turystycznego w Polsce

3. ZASADY GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONACH

3.1. Ekonomiczne znaczenie turystyki w regionie

3.2. Rozwój zrównoważony w turystyce – przykłady regionalne

3.3. Regionalne produkty turystyczne

4. ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ W REGIONIE

4.1. Istota zarządzania turystyką w regionie

4.2. Podmioty zarządzające turystyką w regionie – Destination Management Organizations (DMO)

4.3. Funkcje i zadania DMO

4.4. Lokalne i regionalne organizacje turystyczne w Polsce

4.5. Uwarunkowania zarządzania turystyką w regionie

5. STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE

5.1. Kluczowe aspekty procesu tworzenia strategii

5.2. Budowa strategii rozwoju turystyki w regionie – etapy i procedury

5.3. Pozyskiwanie środków na rozwój turystyki

5.4. Strategie rozwoju turystyki – przykłady

BIBLIOGRAFIA

Zygmunt Kruczek – doktor nauk o kulturze fizycznej, kierownik Zakładu Geografii Turystyki AWF w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w badaniach nad atrakcjami turystycznymi, regionalnymi aspektami geografii turystyki, promocją i informacją turystyczną oraz nad kadrami turystycznymi. Autor, współautor i redaktor wielu podręczników (m.in. „Polska. Geografia atrakcji turystycznych”, „Krajoznawstwo. Teoria i metodyka”, „Europa. Geografia turystyczna”, „Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej”, „Kompendium pilota wycieczek”, „Encyklopedia. Geografia turystyczna świata”, „Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka”, „Promocja i informacja w turystyce”) oraz licznych opracowań krajoznawczych. Członek kolegium redakcyjnego „Folia Turistica”, podróżnik, przewodnik i pilot wycieczek, jak również prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa.

Piotr Zmyślony – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Turystyki na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce marketingu i rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, w tym: zarządzaniu turystyką w mieście i regionie, kreowaniu sieci współpracy międzypodmiotowej, strategiach rozwoju i internacjonalizacji funkcji turystycznej oraz zachowaniach nabywczych turystów. Autor i współautor licznych artykułów oraz kilku pozycji książkowych w tym zakresie, m.in. „Popyt turystyczny”, „Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym”, „Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego”. Autor ekspertyz i opracowań strategicznych na rzecz praktyki gospodarczej, administracji samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu. Badacz i miłośnik turystyki miejskiej.

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=098&sid=26caf4fe, data dostępu: 07.10.2020

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!