Regiony turystyczne świata. T. 1: Europa

Regiony turystyczne świata. T. 1: Europa

Regiony turystyczne świata. T. 1: Europa / red. nauk. Włodzimierz Kurek. Warszawa: Wydaw. Nauk. „PWN”, 2012,– 330 s.; seria wydawnicza  Turystyka; ISBN: 978-83-01-17227-5

Najciekawsze regiony turystyczne świata w pigułce!
Regiony turystyczne świata to kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Książka składa się dwóch części. Część pierwsza omawia kraje europejskie.
Publikacja zawiera m.in.:
● szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata;
● opis walorów turystycznych regionów i miejscowości;
● analizy zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym;
● charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego.
Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów. W ramkach zawarto także objaśnienia niektórych pojęć i terminów.
Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja oraz różnych specjalności z zakresu gospodarki turystycznej na kierunkach ekonomicznych, humanistycznych, geograficznych i innych, a także o wszystkich czytelnikach interesujących się problematyką turystyczną.
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego „PWN”, dokument online: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/7368/regiony-turystyczne-swiata-t-1.html , data dostępu 05.10.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit