Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia

Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Zofii Kubińskiej i Danuty Nałęckiej. Biała Podlaska : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2009 T. 1,– 344 s., il., tab., wykr.; ISBN 978-83-61044-52-9 T. 2,– 385 s.; il., tab., wykr.; ISBN 978-83-61044-64-9

Wstęp. Skuteczność w promowaniu zdrowia warunkują działania wielu grup i sektorów społecznych, do których obok rodziny, szkoły, ochrony zdrowia, polityki i ekonomii należy również kultura fizyczna. Efekty zintegrowanych działań prozdrowotnych tych sektorów przyczyniają się do poprawy jakości życia w wymiarze indywidualnym i publicznym.

Temat zawarty w tytule monografii ukazuje naturalną potrzebę włączania aktywności fizycznej w proces edukacji i promocji zdrowia. Uczestnictwo w rekreacji ruchowej coraz częściej jest świadomą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa charakteryzującego się konsumpcyjnym i sedenteryjnym stylem życia. Dowodem ważności i prestiżu aktywności fizycznej w umacnianiu zdrowia są obecnie krajowe, europejskie i między-narodowe programy zdrowia, które formalnie sankcjonują tę narastającą potrzebę jako priorytet zdrowotny. Realizacja programów zdrowia jest ukierunkowana na rozwijanie świadomości i kompetencji ludzi, aby skutecznie mogli, chcieli i potrafili prowadzić zdrowy i aktywny styl życia, nawet w warunkach niesprzyjających.

Twórca pedagogiki zdrowia M. Demel powiedział: „Co się zaś tyczy rekreacji, to dopadam ją wszędzie gdzie mogę; bez niej ginę fizycznie i psychicznie. Czując ten autentyczny przymus, walczę - również w sferze teorii - przeciw próbom spychania rekreacji ruchowej na mieliznę urojonego czasu wolnego." Postawa profesora to doskonały wzór do naśladowania w dokonywaniu trafnych wyborów codziennego bytu. Propagator krajowe-go treningu zdrowotnego H. Kuński przekonuje, że „wielowiekowe doświadczenie w zakresie współudziału zwiększonej aktywności ruchowej w kształtowaniu zdrowia, zostało potwierdzone przez współczesną naukę, której rezultatem praktycznym jest odpowiedź na podstawowe pytania myślącego człowieka - co robić?, jak i ile?, oraz dlaczego?" Jeżeli Czytelnicy będą mieli trudności z udzieleniem odpowiedzi na te pytania, to skuteczną pomoc mogą znaleźć w pracach autorów monografii.

W opracowaniu wyodrębniono trzy, tematycznie różne, części. Pierwsza z nich obejmuje prace, których tematyka koncentruje się na aspektach rekreacji ruchowej i wolnego czasu. W części drugiej Autorzy podjęli zagadnienia dotyczące zdrowotnej funkcji rekreacji ruchowej. Trzecia część książki zawiera artykuły ukazujące rekreację ruchową jako czynnik terapeutyczny i rehabilitacyjny. Zaproszenie do opracowania monografii przyjęli Autorzy doceniający, badający i praktykujący zdrowotne znaczenie ćwiczeń fizycznych, dla których dobrostan to podstawowy warunek jakości życia. Nadesłane prace zostały poddane kompetentnej ocenie zacnego grona Recenzentów, którym dziękujemy za podjęty trud.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit