Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy

Rola_samorzdu

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy / Justyna Majewska. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. – 123 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 114-123.ISBN 978-83-7417-686-6

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy to książka poświęcona ocenie oddziaływania władz samorządu gminnego na procesy rozwojowe w turystyce. Oryginalność ujęcia podjętej tematyki polega na badaniu związków między zakresem i charakterem stosowanych w gminach instrumentów wpływania na te procesy a stadium rozwoju funkcji turystycznej obszaru. Obecnie gminy stają wobec nowych szans i wyzwań rozwojowych, ale też zagrożeń w obliczu nowych warunków funkcjonowania. Odnosi się to zarówno do jednostek o dużych tradycjach obsługi ruchu turystycznego (typowych gmin turystycznych), jak i znajdujących się w początkowej fazie rozwoju turystycznego. W związku z tym pojawia się pytanie o rolę lokalnej polityki samorządowej w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, o zakres i charakter zaangażowania samorządu terytorialnego - z uwzględnieniem fazy rozwoju turystycznego gminy. Książka może zainteresować studentów zgłębiających podstawy ekonomiki regionu i ekonomiki turystyki, dydaktyków oraz przedstawicieli władz samorządu terytorialnego, a także badaczy zajmujących się problematyką rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. ● Spis treści (.pdf). Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego, data dostępu19.08.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit