Rynek turystyczny w Polsce i na świecie

Rynek turystyczny Panasiuk

Rynek turystyczny w Polsce i na świecie / Aleksander Panasiuk. Warszawa: Difin, 2014,– 284 s.; ISBN: 978-83-7930-169-0

Jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w gospodarce globalnej jest rynek turystyczny. Mając na uwagę znaczenie rynku turystycznego dla współczesnej gospodarki, za przedmiot analizy książki autorstwa Aleksandra Panasiuka pt. "Rynek turystyczny. Studium strukturalne" wybrano procesy zachodzące na tym rynku branżowym.
W publikacji przedstawiono terminologię, klasyfikację, mechanizmy strukturalne funkcjonowania rynku turystycznego. Omówiono szczegółowo strukturę podmiotową i przedmiotową rynku turystycznego. Zwrócono uwagę na szczególny charakter tego rynku, odróżniający się od innych rynków branżowych – rynek kształtowany przez przedsiębiorców turystycznych oraz przez obszary turystyczne. Przeprowadzono charakterystykę procesów strukturalnych na rynku turystycznym. Zinterpretowano problem oferty turystycznej, przeanalizowano instrumenty polityki turystycznej. Ponadto poddano ocenie zakres działalności marketingowej podmiotów rynku turystycznego oraz strategii rozwoju turystyki.
● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Difin", data dostępu 18.02.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit