Rynek usług turystycznych

Rynek usług turystycznych

Rynek usług turystycznych / pod red. Mikołaja Jalinika, Romualda Ziółkowskiego. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012,- 595 s.; il., tab., wykr., mapy, 24 cm. ISBN 978-83-62582-28-0

Spis treści

● Zagraniczne ośrodki narodowych organizacji turystycznych (NTO) – zmiany w pierwszych latach XXI w. / Jacek Borzyszkowski

● Produkt agroturystyczny w podregionie olsztyńskim / Grażyna Anna Ciepiela, Agnieszka Godlewska, Anna Balińska

● Widz, uczestnik, obserwator czy konsument – współczesny turysta w muzeum i na festiwalu artystycznym / Małgorzata Dąbrowska

● Społeczna odpowiedzialność ­ jako wyraz zrównoważonego rozwoju hotelarstwa / Piotr Dominik

● Wpływ imprez masowych na popyt usług hotelarskich w Trójmieście / Remigiusz Drożdż, Małgorzata Kaniewska

● Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej biur podróży / Remigiusz Drożdż, Katarzyna Knapp

● Fundusze unijne jako instrument wsparcia dla rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce / Diana Dryglas

● Impact of the global economic crisis on the tourism demand In Poland and Slovakia / Marian Gučik, Juraj Baranovsky

● Rola doradztwa w rozwoju turystyki rekreacji / Mikołaj Jalinik

● Questing, czyli turystyka z zagadkami jako nowy produkt na rynku turystyki kulturowej / Tadeusz Jędrysiak, Adam E. Szczepanowski

● Produkt poszerzony jako narzędzie przewagi konkurencyjnej na rynku hotelarskim na przykładzie regionu świętokrzyskiego / Maria Koniusz

● The systemic crisis of tourism in the context of the European tourism market / Andrej Malachovskỳ

● Atrakcyjność działalności agroturystycznej / Małgorzata Matlegiewicz

● Szanse i bariery rozwoju turystyki w województwie lubelskim w opiniach turystów / Anna K. Mazurek-Kusiak

● Potencjał turystyczny Gór Świętokrzyskich jako podstawa kreowania produktów markowych / Nazar Kudla, Ewa Pałka

● Perspektywy rozwoju podróży turystyczno-rekreacyjnej na obszarach wiejskich w północnej części województwa małopolskiego / Arkadiusz Niedziółka

● Imprezy gastronomiczne jako element kształtujący rynek turystyki kulinarnej w Małopolsce / Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko

● Niepewność i decyzje strategiczne w turystyce uzdrowiskowej / Sabina Ostrowska

● Struktura współczesnego rynku turystycznego / Aleksander Panasiuk

● Czynniki ograniczające rozwój agroturystyki w województwie podlaskim / Michał Roman

● Determinanty popytu i podaży produktów turystycznych / Henryk Sasinowski

● Baza transportowa jako ważny czynnik rozwoju rynku turystycznego w województwie podkarpackim / Bogusław Sawicki

● Edukacyjne aspekty rynku agroturystycznego w Polsce / Jan Sikora

● Znajomość języków obcych jako element przygotowania zawodowego studentów kierunku Turystka i rekreacja / Małgorzata Skiert

● Wsparcie działalności turystycznej ze środków publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego / Jarosław Skotwider

● Dogoterapia w Polsce – badania pilotażowe / Janusz Leszek Sokół

● Możliwości i ograniczenia wykorzystania venture capital i private equity jako formy finansowania przedsiębiorstw z sektora turystyki / Andrzej Soloma, Maciej Wesołowski

● Jakość usług pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w opiniach mieszkańców Białegostoku / Danuta Szpilko

● Instytucjonalne uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży / Agnieszka Wartecka-Ważyńska

● Ocena atrakcji turystycznych proponowanych przez miasto Lublin  w opinii turystów / Julia Wojciechowska-Solis

● Innowacyjność szlaków innych w ofercie turystycznej wybranych krajów europejskich / Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski

● Integracja systemu szlaków turystycznych / Romuald Ziółkowski

● Drewniane młyny wodne i wiatraki, jako regionalny produkt turystyczny etnograficznych regionóe Litwy / Brigida Žuramskaité, Deimanté Stankevičiûtê

, jest w mojej dyspozycji. Osoby zainteresowane mogą dzwonić pod numer: 512 525 396 lub e-mail jalinik@op.pl.

Mikołaj Jalinik

Źródło: Mikołaj Jalinik, korespondencja nadesłana 28.10.2012[1] 29 -30 września 2012 roku, Bielsk Podlaski: Rynek usług turystycznych, 11. Konferencja naukowa. Organizator: Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka. Miejsce konferencji: Bielsk Podlaski, Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej. Problematyka konferencji: 1. Popyt a podaż produktów turystycznych; 2. Mierniki podaży turystycznej; 3. Wiedza w rozwoju produktów turystycznych; 4. Zrównoważony rozwój produktów turystycznych; 5. Innowacje na rynku usług turystycznych.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit