Społeczności lokalne a turystyka

Społeczności lokalne a turystyka: aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne /Ludwik Mazurkiewicz, Andrzej Kowalczyk. Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2008,– 284 s.; (Studia i Monografie, nr 128); ISBN 978-83-89630-73-5

Turystyka w naszym kraju staje się coraz bardziej widocznym, a równocześnie znaczącym zjawiskiem o społecznym i gospodarczym charakterze. Rosną przychody miejscowości i obszarów przyjmujących turystów zarówno z zagranicy jak i kraju, pod wpływem kontaktów z turystami następują zmiany w sferze społecznej i kulturowej. Zjawisko to przyjmuje różną postać i skalę w zależności od miejsca, w którym występuje. Wpływ turystyki jest najbardziej widoczny w największych polskich miastach oferujących bogatą spuściznę historyczną i kulturową, a także w mniejszych ale za to znanych miejscowościach turystycznych położonych nad morzem, jeziorami i w górach. Do tych miejsc trafia niemal cała zagraniczna turystyka przyjazdowa, a także pokaźna większość rodzimych turystów.
Poza nimi rozpościera się świat niewielkich społeczności lokalnych związanych przede wszystkim z gminami oraz małymi i średnimi miastami, wyposażonymi raczej skromnie w zasoby turystyczne, do których, w porównaniu z wymienionymi wcześniej miejscami, przyjeżdża mniej turystów. Są to w głównej mierze turyści krajowi, pochodzący najczęściej z dużych miast i prezentujący nieco odmienną kulturę. Ów świat niewielkich społeczności lokalnych nie jest jednak wszędzie jednakowy. Wprawdzie większość jego obszaru zajmują społeczności nie prezentujące większej atrakcyjności turystycznej, niemało jednak jest takich, gdzie ta atrakcyjność jest stosunkowo wysoka i w związku z tym większa jest liczba przybywających turystów. Liczba ta jest często na tyle duża, że wywiera określony wpływ na życie odwiedzanych społeczności praktycznie we wszystkich jego podstawowych sferach, a więc społecznej, kulturowej i gospodarczej, a co za tym idzie wywołuje określone postawy i nastawienie wobec turystyki.
Właśnie takie społeczności lokalne prezentujące na tyle dużą atrakcyjność turystyczną, że odwiedzająca je liczba turystów, głównie krajowych, jest wystarczająco duża aby pojawiły się opinie na temat wpływu jaki turystyka wywiera na życie mieszkańców stanowią przedmiot niniejszego opracowania.

Źródło:www.ksiazkiawf.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit