Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych

Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych

Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych / pod red. Jerzego Ruta i Anny Nizioł; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Gospodarki Turystycznej. Rzeszów : Koraw : Danuta Kocząb, 2009,– 224 s., tab., wykroku ; ISBN 83-926640-4-8

Ze wstępu. Niniejsza publikacja „Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych” jest przykładem wieloaspektowego spojrzenia na turystykę szczególnie w perspektywie społeczno-gospodarczej. Autorzy poszczególnych tekstów to przedstawiciele środowisk naukowych różnych ośrodków akademickich, którzy kształcą młodzież na kierunku Turystyka i Rekreacja. Zaprezentowali oni ciekawe opracowania badawcze, jak i teoretyczne o tematyce związanej z gospodarką turystyczną, zarządzaniem turystyką (szczególnie w regionach przygranicznych), marketingiem, geografią turystyczną, dziedzictwem kulturowym, ekologią oraz rekreacją.

W niektórych opracowaniach poruszono również problematykę polityki regionalnej Unii Europejskiej, która przywiązuje dużą wagę do problemu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju regionów, zwłaszcza położonych peryferyjnie, przygranicznych. Dokumenty Komisji Europejskiej określają podstawy i założenia procesu integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią, oraz zasady wspierania strategii rozwoju obszarów przygranicznych poprzez różne formy współpracy, w tym wymiany turystycznej, także w obszarze turystyki społecznej. W obecnych czasach są one pożądanymi inicjatywami łagodzącymi kryzys ekonomiczny świata, który nie może ograniczać prawa do udziału w turystyce i re-kreacji mniej zamożnych warstw społeczeństwa. Mają temu służyć różne formy współfinansowania projektów i przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Programy te spotkały się z pozytywnym odbiorem w Polsce, czego wyrazem jest obserwowana w ostatnich latach, także w części południowo-wschodniej kraju, dynamicznie rozwijająca się współpraca międzyregionalna i działania transgraniczne, mające na celu rozwój gospodarczy, pozbycie się cech peryferyjności, oraz kształtowanie przestrzennych relacji i powiązań integracyjnych w Europie. [...] Książka składa się z trzech części, z których każda obejmuje opracowania o zbliżonej tematyce. Ogólnie treść poszczególnych tekstów poświęcono gospodarce turystycznej, wśród których można wyodrębnić kilka głównych obszarów badawczych m.in. wpływ turystyki na rozwój regionów przygranicznych, ośrodków recepcyjnych, miast oraz obszarów wiejskich, znaczenie promocji oraz systemów rezerwacji w kształtowaniu konkurencyjności w branży turystycznej oraz strategiczne działania władz samorządowych.

Książka, jako szerokie spektrum zagadnień związanych z turystyką, może stanowić ciekawą lekturę, wzbogacającą wiedzę z zakresu szczególnie społeczno-gospodarczych aspektów turystyki. Wyrazić należy nadzieję, że publikacja przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów, przed którymi stoją przedstawiciele zarówno instytucji publicznych jak i prywatnych zajmujących się turystyką i możliwe, że dostarczy odpowiedzi w jaki sposób należy radzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Jerzy Rut, Anna Nizioł

Publikacją dysponuje kierownik Katedry: Gospodarki Turystycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jerzy Rut, prof. ndzw. UR; kontakt: sekretariat katedry, ul. Piłsudskiego 30, tel.:               017 872-19-80       , email: wwfp@univ.rzeszow.pl 

Ze wstępu. Niniejsza publikacja „Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych” jest przykładem wieloaspektowego spojrzenia na turystykę szczególnie w perspektywie społeczno-gospodarczej. Autorzy poszczególnych tekstów to przedstawiciele środowisk naukowych różnych ośrodków akademickich, którzy kształcą młodzież na kierunku Turystyka i Rekreacja. Zaprezentowali oni ciekawe opracowania badawcze, jak i teoretyczne o tematyce związanej z gospodarką turystyczną, zarządzaniem turystyką (szczególnie w regionach przygranicznych), marketingiem, geografią turystyczną, dziedzictwem kulturowym, ekologią oraz rekreacją.

W niektórych opracowaniach poruszono również problematykę polityki regionalnej Unii Europejskiej, która przywiązuje dużą wagę do problemu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju regionów, zwłaszcza położonych peryferyjnie, przygranicznych. Dokumenty Komisji Europejskiej określają podstawy i założenia procesu integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią, oraz zasady wspierania strategii rozwoju obszarów przygranicznych poprzez różne formy współpracy, w tym wymiany turystycznej, także w obszarze turystyki społecznej. W obecnych czasach są one pożądanymi inicjatywami łagodzącymi kryzys ekonomiczny świata, który nie może ograniczać prawa do udziału w turystyce i re-kreacji mniej zamożnych warstw społeczeństwa. Mają temu służyć różne formy współfinansowania projektów i przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Programy te spotkały się z pozytywnym odbiorem w Polsce, czego wyrazem jest obserwowana w ostatnich latach, także w części południowo-wschodniej kraju, dynamicznie rozwijająca się współpraca międzyregionalna i działania transgraniczne, mające na celu rozwój gospodarczy, pozbycie się cech peryferyjności, oraz kształtowanie przestrzennych relacji i powiązań integracyjnych w Europie. [...] Książka składa się z trzech części, z których każda obejmuje opracowania o zbliżonej tematyce. Ogólnie treść poszczególnych tekstów poświęcono gospodarce turystycznej, wśród których można wyodrębnić kilka głównych obszarów badawczych m.in. wpływ turystyki na rozwój regionów przygranicznych, ośrodków recepcyjnych, miast oraz obszarów wiejskich, znaczenie promocji oraz systemów rezerwacji w kształtowaniu konkurencyjności w branży turystycznej oraz strategiczne działania władz samorządowych.

Książka, jako szerokie spektrum zagadnień związanych z turystyką, może stanowić ciekawą lekturę, wzbogacającą wiedzę z zakresu szczególnie społeczno-gospodarczych aspektów turystyki. Wyrazić należy nadzieję, że publikacja przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów, przed którymi stoją przedstawiciele zarówno instytucji publicznych jak i prywatnych zajmujących się turystyką i możliwe, że dostarczy odpowiedzi w jaki sposób należy radzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Jerzy Rut, Anna Nizioł

Publikacją dysponuje kierownik Katedry: Gospodarki Turystycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jerzy Rut, prof. ndzw. UR; kontakt: sekretariat katedry, ul. Piłsudskiego 30, tel.:               017 872-19-80       , email: wwfp@univ.rzeszow.pl 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit