Sport i turystyka: uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności

Sport_i_turystyka

Sport i turystyka: uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności: praca zbiorowa /pod red. Marka Kazimierczaka i Jerzego Kosiewicza. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2013. Seria: Monografie, 427. ISBN 978-83-61414-87-2; ISSN 0239-7161


Z wprowadzenia. Oddana do rąk Czytelników monografia stanowi zbiór artykułów wspartych na teoretycznej refleksji i ukierunkowanej praktyce badawczej, dotykającej współczesnych, a także odleglejszych czasowo społeczno-kulturowych problemów, jakie generują sport i turystyka w Polsce i na świecie. Autorzy reprezentujący w przeważającej mierze nauki o kulturze fizycznej, a w ich ramach filozofię, socjologię, psychologię, pedagogikę, czy historię sportu i turystyki, w swym twórczym namyśle, ukierunkowali świadomość badawczą na zagadnieniach, które w monografii zostały umieszczone w czterech następujących po sobie rozdziałach. W rozdziale pierwszym – „Sport i turystyka w świetle humanistycznych wyzwań współczesności” – znalazły się prace o wyraźnym zabarwieniu socjologicznym, etycznym, estetycznym, psychologicznym i pedagogicznym, porządkujące metodologicznie obszar teoretyczny nauk o kulturze fizycznej i fundujących podstawę i grunt dla analiz fenomenu sportu, jak i współczesnej turystyki, zanurzonych w dylematach ponowoczesnego świata życia. Komplementarny, a więc wzajemnie się dopełniający charakter tej części monografii, otwiera przestrzeń dyskursu i interpretacji Autorom następnych rozdziałów. W rozdziale drugim – „Z badań nad psychospołecznymi uwarunkowaniami aktywności sportowej” zarysowany został wizerunek sportu zorientowany na procesy zarządzania karierami sportowymi i marketing sportowy, a także budowanie strategii przez kluby sportowe. Główny nurt analiz dotyczył jednakże psychologicznych aspektów sportu i poruszał kwestie motywacji, wzorców osobowych, stylu radzenia sobie ze stresem, prestiżu sportowca i elitarności poszczególnych dyscyplin i konkurencji sportowych w dzisiejszych systemach aksjonormatywnych i społecznych. Rozdział trzeci - „Kulturowe oblicze aktywności turystycznej w jej zróżnicowanych formach” - skupia prace zorientowane na obszarach badawczych turystyki kulturowej, turystyki usportowionej w ich powiązaniach z instytucjami wspierającymi te formy turystyki. W tym wypadku uwagę Autorów przyciągnęły takie m.in. zagadnienia, jak: kształtowanie się tożsamości indywidualnej i grupowej pod wpływem aktywności turystyczno-kulturowej i fizycznej, popularyzacja polskich szlaków turystyczno-kulturowych, formy turystyki eventowej i muzealnej, kulturowe aspekty turystyki wiejskiej, rozwoju turystyki sportowej i usportowionej w Polsce i na świecie, edukacyjne funkcje marketingu społecznego w sferze turystyki. Rozdział czwarty - „Kultura fizyczna w perspektywie historycznych przeobrażeń sportu i turystyki” - zawiera różnorodne, tematycznie nieco od siebie odległe teksty, których łączy jedno wspólne słowo - „historia”. Daje ona o sobie znać zarówno wtedy, kiedy jest mowa o filozofii i pedagogice rekreacji w renesansowym dialogu o łucznictwie, jak i wówczas, kiedy pojawiają się analizy porównawcze, obejmujące czasy baroku i oświecenia i dotyczą miejsc uprawiania szermierki – polskiej i japońskiej. Pomiędzy tymi artykułami mieszczą się pozostałe teksty, poświęcone kulturze fizycznej i różnym formom sportowej i rekreacyjno-turystycznej aktywności, odniesionej do czasów Polski międzywojennej, powojennej okresu PRL-u i końca 20. wieku.

Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział 1: Sport i turystyka w świetle humanistycznych wyzwań współczesności
● Kosiewicz Jerzy: Nauki społeczne a obiegowe przeświadczenia o sporcie
● Kazimierczak MarekŁ Turystyka w refleksji etycznej czyli o wyzwaniach, jakie stawia ponowoczesność turystom
● Godlewski Piotr: Nauki o kulturze fizycznej to przede wszystkim badania społeczne i humanistyczne !(?)
● Mylik Mirosław: Sport i turystyka dnia wczorajszego, dzisiejszego i jutrzejszego
● Prabucki Bartosz: O potrzebie społeczno-kulturowej refleksji nad sportem. Perspektywy rozwoju etnologii sportu
● Bryl Stanisław: Sport jako wartość; zapytania i próba odpowiedzi
● Ponczek Mirosław: Papież Jan Paweł II wobec turystyki w enuncjacjach i dokumentach
● Mosz Jakub: Sporty estetyczne jako podstawa „a priori” estetycznego sportu
● Błajet Piotr: Personalizacja jako czynnik transgresji w sporcie
● Siwiński Wiesław: Pedagogiczne aspekty kierowania działalnością rekreacyjno-sportowo-turystyczną
● Michaluk Tomasz, Pezdek Krzysztof: Semantyczno-aksjologiczne aspekty prawdy w sporcie
● Femiak Joanna: Koncepcja cielesności i jej integrująca rola w procesie poznania na podstawie „Fenomenologii percepcji” Maurice Merleua-Ponty`ego

Rozdział 2: Z badań nad aktywnością sportową w jej społecznym i medialnym aspekcie
● Lenartowicz Michał: Społeczny wizerunek sportu i rekreacji ruchowej
● Mazurkiewicz Michał: Wybrane aspekty społecznego oddziaływania baseballu w Stanach Zjednoczonych i piłki nożnej w Polsce – porównanie
● Smoleń Andrzej, Pawlak Zbigniew: Rozpoznawanie strategii zawodowych klubów sportowych w Polsce – zarys problematyki
● Piątkowska Monika, Gocłowska Sylwia, Żyśko Jolanta: Ewolucja praktyk ambush marketingu w sporcie na przykładzie igrzysk olimpijskich
● Kossakowski Radosław: Koncepcja idioculture jako rama interpretacyjna w badaniu kibiców piłkarskich
● Pawlak Zbigniew, Smoleń Andrzej: Zarządzanie karierami zawodników na przykładzie piłki nożnej
● Śniadek Joanna: Wydatki polskich gospodarstw domowych na kulturę fizyczną na tle krajów UE, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski oraz miasta Poznania
● Syska Renata, Moczydłowska Dagmara: Aktywność fizyczna kobiet z różnych środowisk
● Bojkowski Łukasz: Temperamantalne uwarunkowania styli radzenia sobie ze stresem u zawodników sportów walki
● Kita Artur: Rozwój piłki nożnej kobiet w strukturach uczniowskich klubów sportowych do 2010 roku
● Lipecki Krzysztof: Motywacje i ograniczenia kobiet uczęszczających do krakowskich klubów fitness
● Majewska Karolina: Wzorzec osobowy nauczyciela wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży szkolnej
● Bohdan Tomasz: Polska prasa sportowa wobec dewiacji współczesnego sportu

Rozdział 3: Kulturowe oblicze aktywności turystycznej w jej zróżnicowanych formach
● Jarnecki Michał: Wpływ wyjazdów o turystycznym lub quasi turystycznym (kulturowym) charakterze na kształt tożsamości indywidualnej i grupowej
● Kamel Marta: Questy jako forma turystyki aktywnej na terenie Poznania
● Czajkowski Szymon: Popularyzacja polskich szlaków turystyczno-kulturowych poprzez zorganizowane formy aktywności fizycznej
● Mośko-Malchrowicz Ewa, Wyszowska Izabela: Atrakcyjność eventów – „Nocy Muzeów”, „Nocy Restauracji” oraz „Wieczoru Kościołów” w kontekście rozwoju turystyki kulturowej w Poznaniu
● Wartecka-Ważyńska Agnieszka: Kulturowe aspekty tożsamości wsi warunkiem rozwoju turystyki wiejskiej
● Poczta Joanna: Możliwość promocji zdrowia i aktywności fizycznej w gospodarstwach agroturystycznych a walory przyrodnicze obszarów wiejskich
● Mośko – Malchrowicz Ewa, Buczkowska Karolina: Widowisko sportowe na przestrzeni dziejów jako potencjalny czynnik rozwoju turystyki sportowej
● Szczechowicz Bartosz: Edukacyjne funkcje marketingu społecznego w sferze turystyki usportowionej
● Rasińska Renata: Motywacje i bariery uczestnictwa studentów w usportowionych formach turystyki i rekreacji
● Piasta Marek: Szok kulturowy wśród zagranicznych studentów turystyki i wychowania fizycznego programu Erasmus
● Pawlikowska-Piechotka Anna: Muzea, turyści i oferta gastronomiczna

Rozdział 4: Kultura fizyczna i sport w perspektywie historycznych przeobrażeń
● Prinke Rafał: „Zobaczyć wiatr”: filozofia i pedagogika rekreacji w renesansowym dialogu o łucznictwie Toxophilus (1545) Rogera Aschama
● Łuczak Maciej: Powiązania z szermierką teoretyków wychowania fizycznego i praktyków gimnastyki – od baroku do oświecenia.
● Cynarski Wojciech: Współczesna popularyzacja historycznej szermierki polskiej i japońskiej – analiza porównawcza.
● Bakota Daniel: Uwarunkowania rozwoju rekreacji fizycznej i turystyki w województwie częstochowskim w latach 1975-1998.
● Jędraszewska-Sołtys Barbara: Sport w powojennej rzeczywistości Warszawy.
● Małolepszy Eligiusz: Rola i znaczenie prasy sportowej w propagowaniu i popularyzacji wychowania fizycznego i sportu na wsi w II Rzeczypospolitej.
● Drozdek-Małolepsza Teresa: Wychowanie fizyczne i sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Sport Polski” (1937 – 1939).
● Chełmecki Jerzy: Kontrowersje wokół datowania powstania Klubu Sportowego „Polonia” w Warszawie.
● Woźniak Wojciech: Zawodowa amatorka? Polski futbol profesjonalny w okresie PRL i jego dziedzictwo w późniejszej epoce
● Płonimski Arkadiusz: Turystyka i rekreacja w działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sieradzu w latach 1975-1998
● Spis autorów

Zamówienia realizuje Tomasz Grupa, tel. 61 835 50 97, emailŁ annam@awf.poznan.pl, budynek główny Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, księgarnia znajduje się na parterze, wejście A
Formularz zamówienia
Źródło: Joanna Poczta, korespondencja nadesłana 13.11.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit