Sport i Turystyka we współczesnym stylu życia

Sport i Turystyka we współczesnym stylu życia / red. Bogusław Marecki. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2009, - 306 s.: ISBN 978-83-61414-18-6; ISSN 0239-7161 Seria: Monografie nr 393

Monografia jest zbiorem artykułów Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, jakie zostały zaprezentowane podczas I Krajowej Konferencji Naukowej Doktorantów „Kultura Fizyczna i Turystyka w badaniach naukowych Doktorantów”, która odbyła się 5 czerwca 2009 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Spis treści
• Wprowadzenie
• Krzysztof Łastowski : Metodologiczna funkcja hipotez w nauce XX wieku a własności wiedzy naukowej
ROZDZIAŁ 1. Współczesne tendencje w badaniach naukowych w sporcie
• Przemysław Lutomski: „Dobór parami” jako sposób analizy danych uzyskanych podczas badań naukowych w sporcie
• Robert Terczyński: Rozkład prędkości w biegu na 100 metrów na różnym poziomie sportowym
• Sławomir Szpala, Marcin Wieloch, Andrzej Tukiendorf, Edyta Sutkowska : Ocena z pływania a skuteczność działań ratowniczych na Obozie Letnim, studentów Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
• Ewa Żyła, Aureliusz Kosendiak : Analiza skuteczności gry działań w ataku i w obronie w futsalu mężczyzn (Liga Międzyuczelniana), na przykładzie drużyny akademickiej : sekcja futsalu Akademii Medycznej we Wrocławiu
• Krzysztof Różczka: Wartość diagnostyczna i predyktywna wybranych kryteriów oceny efektów szkolenia w skoku wzwyż
• Piotr Litwiniuk: Przekaz słowny w nauczaniu wybranych ewolucji w snowboardzie
• Ernest Malanowski: Rozgrywający mistrz ceremonii siatkarskiego przedstawienia
• Katarzyna Zienkiewicz: Określenie zmian zdolności skocznościowych siatkarek pod wpływem treningu sportowego w przeciągu jednego makrocyklu
• Ilona Szantarek, Robert Białecki : Budowa somatyczna pływaków wysokiej klasy
Agnieszka Trocińska: Charakterystyka wybranych parametrów budowy stóp kobiet i mężczyzn uprawiających karate
• Tomasz Elsner: Stan krzywizn fizjologicznych kręgosłupa zawodniczek poszczególnych pozycji taktycznych uczestniczących w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet w sezonie 2007/2008
• Krzysztof Rachwalski, Andrzej W. Ziemba, Jerzy Smorawiński, Tomasz Mikulski, Jakub Kryściak, Krystyna Nazar: Czy kwasica metaboliczna wywiera wpływ na temperaturę ciała podczas wysiłku?
• Ewa Śliwicka, Alicja Nowak, Zbigniew Kasprzak, Damian Lisiecki, Tomasz Podgórski, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak: Wskaźnik insulinooporności i zmiany stężenia rezystyny i wisfatyny we krwi u siatkarzy plażowych w wybranych okresach rocznego cyklu treningowego
ROZDZIAŁ 2. Problemy wychowania fizycznego w badaniach naukowych
• Magdalena Mańkowska: Kultura fizyczna i sztuka w kształtowaniu umiejętności życiowych we współczesnym wychowaniu fizycznym
• Wioleta Zawadka: Ewolucja programu olimpijskiego w zakresie gier zespołowych w latach 1896-1948
• Maria Makris, Agnieszka Chaładus: Kwalifikacje zawodowe szczecińskich nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie uprawnień do prowadzenia zajęć z nowoczesnych form ruchowych
• Paweł Eider, Krzysztof Wilk, Agnieszka Chaładus Sprawność fizyczna studentek różnych kierunków studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
• Krzysztof Wilk, Paweł Eider: Ocena poziomu wybranych zdolności motorycznych u uczniów klas o profilu muzycznym i ogólnym w Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie
• Rafał Świerczek Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży w wieku 13-17 lat z lekkim upośledzeniem umysłowym
• Żaneta Szczepańska-Klunder: W poszukiwaniu najważniejszego...
• Ewa Moroch Joga przedszkolaka. Autorski scenariusz treningu relaksacyjnego dla dzieci w systemie jogi
ROZDZIAŁ 3. Perspektywy badań w zakresie rekreacji ruchowej
• Agata Basińska: Organizacyjno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rekreacji ruchowej w Polsce: próba diagnozy
• Joanna Poczta: Rekreacja ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego : ujęcie teoretyczne
• Olga Smoleńska: Aspekt rekreacji ruchowej w agroturystyce i turystyce wiejskiej jako luka badawcza w obszarze nauk o kulturze fizycznej
• Adrian P. Lubowiecki-Vikuk: Taniec jako (modna) forma rekreacji ruchowej dla osób w każdym wieku
• Zuzanna Maćkowiak: Pilates : rys historyczny, trening ciała i umysłu oraz miejsce w rehabilitacji
• Sylwia Sionek, Monika Guszkowska: Ćwiczenia fizyczne a samopoczucie kobiet
• Ewa Janeczek: Stan i zmienność aktywności fizycznej jako składowe stylu życia młodzieży konińskiej
• Małgorzata Paczyńska: Uczestnictwo studentów turystyki i rekreacji w aktywności fizycznej, na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
ROZDZIAŁ 4. Turystyka jako przedmiot badań naukowych
• Tomasz Adamczyk: Fenomenologia i fenomenografia w badaniach nad rekreacją i turystyką
• Emilia Wasiuk: Etyczne problemy współczesnego biznesu turystycznego
• Anna Szkudlarek: Światowe Dni Młodzieży %u2013 nowa gałąź turystyki religijnej czy nowy wymiar pielgrzymowania
• Kinga Podleśna-Dudicz: Turystyka rodzinna a czas wolny : kilka refleksji
• Piotr Majdak: Turystyka zrównoważona na Półwyspie Helskim : zarys problematyki i koncepcji badań
• Agnieszka Ponikiewska: Turystyka jaskiniowa jako atrakcyjna forma spędzania czasu
• Katarzyna Płoszaj: Wykorzystanie walorów turystycznych regionu w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkół gimnazjalnych (na przykładzie województwa opolskiego)
• Jerzy Zygalski: Przejmowanie majątku służącego celom turystycznym w pasie nadmorskim Ziem Odzyskanych w latach 1945-1947
• Artur Ponikiewski: Możliwości adaptacyjne zabytkowych fortyfikacji rosyjskich dawnej Twierdzy Warszawa do celów turystyki i rekreacji
Zakupu książki można dokonywać w Księgarni Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań) osobiście lub za pobraniem pocztowym, składając zamówienia drogą pocztową, mailowo: annam@awf.poznan.pl albo telefonicznie 061 835-50-97 (bezpośredni numer) lub 061 835-50-00 (centrala AWF). Książka będzie dostępna też w dobrych księgarniach internetowych.

Źródło : Adrian P. Lubowiecki-Vikuk, korespondencja nadesłana 08.06.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!