Recenzja

Sprzedaż imprez i usług turystycznych

Druga część podręcznika „Sprzedaż imprez i usług turystycznych” o tytule „Marketing” weszła pod koniec listopada na półki wydawnictw szkolnych. Jego treść jest zgodna z nową podstawą programową zawodu „technik obsługi turystycznej”. Kwalifikacja T.14 – Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych.

Pracę podzielono na 16 przejrzyście i zrozumiale zredagowanych rozdziałów. Punktem wyjścia są podstawowe pojęcia i definicje związane z marketingiem oraz jego rodzaje i funkcje. Kolejne zagadnienie związane jest z marką i jej znaczeniem w działaniach marketingowych oraz prezentacją zasad segmentacji rynku turystycznego.

W następującym po tych sekwencjach tematycznychrozdziale uczniowie mogą się dowiedzieć co to jest produkt turystyczny, poznać jego pojęcia, struktury, rodzaje i cykle życia. W dalszej kolejnościautorzy odnieśli się do kwestii istotnych przy sprzedaży produktów turystycznych, a więc ceny, kanałów dystrybucji i promocji. Omówili podstawowe formy promocji, takie jak reklama, public relations, marketing bezpośredni i sprzedaż osobista, ilustrując je licznymi przykładami wykorzystania w turystyce.

Obszerny rozdział poświęcono badaniom marketingowym w omawianym obszarze, scharakteryzowano źródła informacji o turystyce, przedstawiono ważniejsze metody i narzędzia badań oraz podsumowano wyniki tych testów.

W kolejnej części zaprezentowano różne strategie marketingowe – od ustalenia misji aż po ich wdrożenie, kontrolę i weryfikację, aby następnie scharakteryzować rolę personelu w obsłudze ruchu turystycznego. Zwrócono też uwagę na cechy i predyspozycje niezbędne do pracy w turystyce.

Podręcznik zamyka prezentacja współczesnych trendów i tendencji w turystyce, których znajomość jest nieodzowna dla przyszłych pracowników tego sektora. Autorzy nie poprzestają na teorii przedmiotu, starają się powiązać ją z praktyką przedsiębiorstwa turystycznego. Każdy rozdział zakończono pytaniami i zadaniami podsumowującymi zawarty w nich materiał, a jednocześnie wskazującymi kluczowe problemy w omawianej problematyce.

Zamieszczony na końcu podręcznika wykaz literatury umożliwia pogłębienie wiedzy i przygotowanie różnych projektów i prezentacji związanych z nauczaniem marketingu usług turystycznych.

Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek „Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 2. Marketing” Kwalifikacja T14.2, podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013, str. 229

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!