Strategia rozwoju i promocji małopolskiego produktu uzdrowiskowego na lata 2013-2018

Strategia rozwoju i promocji małopolskiego produktu uzdrowiskowego na lata 2013-2018. – Krynica-Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, [2012]. – 200 s. : il. kolor. ; 21 cm. Okł. wliczona w paginację. Bibliogr. s. 187, netogr. s. 188. ISBN 978-83-932604-8-5 :

● Dokument online: http://www.sgurp.pl/images/Strategia%20Rozwoju%20i%20Promocji%20MPU.pdf

Wstęp. Turystyka uzdrowiskowa jest jednym z priorytetowych produktów markowych Polski. O jej pozycji przesądzają zarówno atrakcyjność polskich miejscowości uzdrowiskowych, jak i tendencje światowe, zgodnie z którymi coraz częściej wypoczynek kojarzony jest z po­bytem w ośrodkach realizujących usługi zdrowotne, z szerokimi możliwościami uprawiania różnych dziedzin sportu i dających możliwości bliskiego kontaktu z naturą.

Na obserwowany wzrost zapotrzebowania na turystykę uzdrowiskową wpływ mają takie tendencje, jak starzenie się społeczeństw przy jedno-czesnym zachowaniu dobrej kondycji do późnych lat, mniej liczne rodziny, czy wzrost świadomości zdrowotnej. W konsekwencji tych zjawisk powinien nastąpić ogólny wzrost zapotrzebowania na usługi o charakterze rozrywkowo-wypoczynkowym adresowane do osób w starszym wieku oraz popytu na produkty dla osób podróżujących pojedynczo („single” i „puste gniazda”), a także zwiększenie popytu na produkty luksusowe i produkty specjalistyczne.

Przy wyborze celu podróży będą brane pod uwagę zdrowotne aspekty spędzania czasu, popularniejsze będą wakacje aktywne lub oferujące aktywny wypoczynek, wzrośnie popyt na produkty związane z odnową biologiczną.

Zainteresowanie potencjalnego odbiorcy ofert kojarzonych z turystyką uzdrowiskową wymaga prowadzenia stałych działań prowadzących do podniesienia i utrzymania wysokiego standardu usług, jak również prowadzenia wysoce skutecznych działań promocyjnych i marketingowych. Niniejszy dokument jest efektem badań mających na celu wskazanie, w jakim kierunku powinien rozwijać się małopolski produkt uzdrowiskowy, by stał się konkurencyjny wobec innych marek kojarzonych z turystyką prozdrowotną, rekreacyjną, a także turystyką kulturową. Ma także odpowiedzieć na pytanie odnoszące się do właściwości skutecznych działań promocyjnych, powodując zaistnienie pozytywnego wizerunku małopolskiego produktu uzdrowiskowego w świadomości turysty krajowego i zagranicznego oraz zwiększenie zainteresowania pobytem w uzdrowiskach Małopolski. Strategia ma odpowiedzieć na pytanie, jakim potencjałem infrastruk­turalnym dysponują małopolskie uzdrowiska i jak ten potencjał należy rozwinąć i wykorzystać, by usługi turystyczne świadczone w miejscowościach uzdrowiskowych stały się konkurencyjne, a w efekcie nastąpił wzrost gospodarczy małopolskich gmin uzdrowiskowych. Strategia odnosi się również do działań promocyjnych prowadzonych w obszarze małopolskich gmin uzdrowiskowych przez samorządy, uzdrowiska i podmioty komercyjne.

Niezbędne dla przejrzystości prezentowanego dokumentu jest przedstawienie podstawowych cech małopolskich uzdrowisk jako produktu, opisanie jego atrybutów jako marki. Działanie to jest punk­tem wyjścia do określenia pożądanych działań marketingowych, pro­mocyjnych i public relations, których efektem ma być stała obecność produktu turystycznego małopolskich gmin uzdrowiskowych w świadomości konsumenckiej jako atrakcji turystycznej w zakresie turystyki wypoczynkowej, zdrowotnej, aktywnej i kulturowej dedykowanej różnym grupom odbiorców.

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, data dostępu 25.12.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit