Studia ekonomiczne, nr 147: Turystyka miejska: prawidłowości i determi-nanty rozwoju

Turystyka_miejska

Studia ekonomiczne, nr 147: Turystyka miejska: prawidłowości i determinanty rozwoju / red. Teresa Żabińska. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2013,– 153 s. ISSN 2083-8611

Niniejsze Studia stanowią drugą część problematyki rozwoju turystyki na obszarach miejskich. Przedmiotem artykułów są różnorodne aspekty turystyki miejskiej, jej formy, rodzaje i przekroje przestrzenne. Autorzy pokazują miasto jako złożony obiekt badań, a interdyscyplinarność podejścia do tej problematyki pozwala spojrzeć na miasto z różnej perspektywy.

Spis treści:
● Jadwiga Berbeka - Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej
● Piotr Cybula - Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych
● Małgorzata Czornik - Miasto i jego produkty
● Joanna Górna - Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce
● Aleksandra Grabowska - Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów
● Anna Kaczmarska - Tereny przemysłowe i zurbanizowane jako czynniki rozwoju turystyki miejskiej
● Agata Niemczyk - Miasto - przestrzeń turystyczna Polaków
● Paweł Piotrowski - Metody oceny skuteczności wydarzeń w kształtowaniu wizerunku miejsca
● Renata Seweryn - Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa
● Teresa Żabińska - Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, data dostępu 18.11.2011
Źródło: Gospodarka Turystyczna, data dostępu 18.11.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit