Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. T.7: Wartość kontynu-acji idei i praktyki w turystyce

Studia_i_materiay_7

Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. T.7: Wartość kontynuacji idei i praktyki w turystyce / wybór materiałów oraz układ tomu Tomasz Wieczorek; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Historii i Tradycji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej, 2013,– 332 s., il., tab.; 24 cm. ISBN 978-83-62473-35-9


Spis treści

Z kart historii Polskiego Towarzystwa krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
● Poznańskie krajoznawstwo w trzech odsłonach / Wojciech Owsianowski
● Turystyka droga harmonijnego wzbogacania osobowości : rozmowa z gen. bryg. w st. spoczynku Bronisławem Bednarzem, prezesem ZG PTTK w latach 1960-1962 / Tomasz Wieczorek, Grażyna Orłowska-Rybicka
● Post scriptum do IV Kadencji Zarządu Głównego PTTK
● Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – Oświecone / Adam Czesław Dobroński
● Miejsce nauki w procesie budowania zorganizowanego ruchu krajoznawczego w Kongresówce. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1906-1916 / Wanda Skowron
● Drogi realizacji w PTTK idei szerokiego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce i krajoznawstwie 1950-2012 / Maria A. Maranda, A. Łukasz Maranda
● W przededniu 45-lecia działalności RPK PTTK w Gdańsku / Paulina Świerk
● Obchody uroczystości 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w PTTK na Warmii i Mazurach / Stanisław Maciej Gębski
● Sylwetki patronów oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – część 1 / Szymon Bijak
Formy działalności
● Rajdy PTTK „Szlakiem Rodła” 1985-1989 / Janusz Zaremba
● Przewodniki turystyczno-krajoznawcze XIX i XX wieku w Polsce źródłem wiedzy i inspiracji / Jan Paweł Piotrowski
● Publikacje zwarte wydane w latach 2000-2012, dotyczące historii PTTK i jego poprzedników / Edward Wieczorek
● Centralna Bibliotek PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie – post scriptum / Maria Janowicz
● Działalność Oddziału Bydgoskiego PTK na polu upowszechniania fotografii krajoznawczej w latach 1929-1939 / Janusz Umiński
● Promocja turystyki i walorów krajoznawczych przez obieg pocztowy przedstawiona do lat 90. XX w. / Adam Czarnowski
● Znak PTTK w filatelistyce – datowniki okolicznościowe w latach 1951-1981 / Zbigniew Lewandowski
● Pamięć skierowana ku przyszłości / Zbigniew Lewandowski
Z dziejów turystyki polskiej
● Turystyka w XIX i początkach XX wieku na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, na podstawie pamiętników i wspomnień z epoki / Marian Głowacki

Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej. Kontakt: Maria Janowicz, Centralna Biblioteka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza Kulwiecia, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, tel.: +4822 831 80 65, email: cb@pttk.pl; bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl; kierownik biblioteki – mgr Maria Janowicz, email: mariajanowicz@bibliotekapttk.pl
Źródło: Maria Janowicz, korespondencja nadesłana 25.10.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit