Studia Periegetica

Studia Periegetica: Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Zeszyt 5 / 2011: Turystyka w kraju i za granicą: wybrane problemy / pod red. Remigiusza Mielcarka. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, 2010,– 262 s.

Studia Periegetica są naukowym periodykiem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu. Zakres merytoryczny Zeszytów związany jest z wieloaspektowym, interdyscyplinarnym widzeniem zagadnień odnoszących się do turystyki, podróżowania i pielgrzymowania widzianych z perspektywy historii i czasów współczesnych, a także kwestii metodologicznych i metodycznych związanych z turystyką oraz zagadnień odnoszących się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie i na ziemiach polskich.

Wydawcą czasopisma Studia Periegetica jest Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, ul. Św. Marcin 40, 61-807 Poznań, Poland; tel./fax: +48 61 855-14-68, email: szkola@wwstiz.pl, http://www.wwstiz.pl . Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Studia Periegetica" przysługują 2 punkty.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem Zeszytów Naukowych Studia Periegetica prosimy o kontakt z Rektoratem Uczelni pod numerem telefonu 061-855 20 83 lub rektorat@wwstiz.pl.

Spis treści:

Przedmowa / Remigiusz Mielcarek. Zeszyt 5 / 2010, s. 7-9

pełen tekst

Turystyka jako czynnik stabilizujący stan zachowania zabytków architektury / Rafał G. Nowicki. Zeszyt 5 / 2010, s. 9-30

abstrakt
pełen tekst

Kociewie na turystycznym szlaku / Bolesław Ocieczek, Zbysław Gierczyk. Zeszyt 5 / 2010 s. 32-57

abstrakt
pełen tekst

Zapomniany kraj drzewian połabskich / Marek Tabert. Zeszyt 5 / 2010 s. 58-83

abstrakt
pełen tekst

Jerozolima jako środek świata w średniowiecznej geografii kreacyjnej / Adam Krawiec. Zeszyt 5 / 2010, s. 85-125

abstrakt
pełen tekst

Dlaczego rok 1192 stał się początkiem historii miasta Czarnkowa? / Wojciech Nowacki. Zeszyt 5 / 2010, s. 126-142

abstrakt
pełen tekst

Lawrence z Arabii / Zdzisław Pentek. Zeszyt 5 / 2010, s. 143-150

abstrakt
pełen tekst

historia rozwoju pieszych szlaków turystycznych w Polsce / Jarosław Styperek. Zeszyt 5 / 2010, s. 151-155

abstrakt
pełen tekst

Sposób oceny przedsiębiorstwa turystycznego na podstawie sprawozdania finansowego, cz. 3: Identyfikacja i analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych / Sylwia Biesiada, Stanisław Bronowicki. Zeszyt 5 / 2010, s. 157-170

abstrakt
pełen tekst

Tropienie goryli górskich (gorilla beringei beringei) jako główna forma turystyki w Ruandzie (Afryka środkowa) / Remigiusz Mielcarek, Zeszyt 5 / 2010, s. 172-193

abstrakt
pełen tekst

Turystyka przyjazdowa w Korei Północnej / Remigiusz Mielcarek, Zeszyt 5 / 2010, s. 194-213

abstrakt
pełen tekst

Standard usług turystycznych w Alpach w sezonie letnim – przykład Kraju Salzburskiego / Rafał G. Nowicki, Zeszyt 5 / 2010, s. 214-231

abstrakt
pełen tekst

Produkty terapeutyczne i lecznicze w agroturystyce i turystyce wiejskiej / Lucyna Przezbórska, Zeszyt 5 / 2010, s. 233-251

abstrakt
pełen tekst

I ogólnopolska konferencja instytutów i katedr turystyki i rekreacji państwowych szkół wyższych: nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji / Wanda Staniewska-Zątek, Zeszyt 5 / 2010, s. 253-258

pełen tekst

Sprawozdanie z krajowej konferencji „Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia” / Marek Sokołowski et al., Zeszyt 5 / 2010, s. 259-261

pełen tekst

Studia Periegetica: Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Zeszyt 6 / 2011: Rekreacyjne i zdrowotne aspekty turystycznej aktywności człowieka / pod red. Remigiusza Mielcarka. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, 2011,– 110 s.

Spis treści

Przedmowa / Remigiusz Mielcarek. Zeszyt 6 / 2011, s. 7

pełen tekst

Zapobieganie starzeniu przez rekreację / Mariusz Posłuszny, Svetlana Lapina. Zeszyt 6 / 2011, s. 9-16

abstrakt

pełen tekst

Mariusz Posłuszny, Svetlana Lapina / Rekreacja jako sposób wzmacniania układu krążenia człowieka. Zeszyt 6 / 2011, s. 17-25

abstrakt
pełen tekst

Turystyka osób niepełnosprawnych / Michał Preisler. Zeszyt 6 / 2011, s. 27-36

abstrakt
pełen tekst

Turystyka kwalifikowana jako zjawisko społeczne / Michał Preisler. Zeszyt 6 / 2011, s. 37-43

abstrakt
pełen tekst

turystyka aktywna na wyspie św. Heleny / Remigiusz Mielcarek. Zeszyt 6 / 2011, s. 45-63

abstrakt

pełen tekst

Obozy turystyki kwalifikowanej formą aktywności dzieci i młodzieży / Zbysław Gierczyk, Bolesław Ocieczek. Zeszyt 6 / 2011, s. 65-76

abstrakt

pełen tekst

Miasto-ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji - dawniej i dziś / Magdalena Szczepańska. Zeszyt 6 / 2011, s. 77-89

abstrakt

pełen tekst

Ocena częstotliwości spożycia produktów, potraw i napojów o wysokiej wartości energetycznej przez młodzież szkolną o różnym poziomie aktywności fizycznej / Karolina Łagowska, Małgorzata Woźniewicz, Jan Jeszka, Mariusz Posłuszny. Zeszyt 6 / 2011, s. 91-99

abstrakt

pełen tekst

Czy suplementacja argininą jest skuteczną metodą wspomagania zdolności wysiłkowych w sporcie? / Krzysztof Durkalec-Michalski, Jan Jeszka. Zeszyt 6 / 2011, s. 101-110

abstrakt

pełen tekst

Źródło: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, data dostępu 27.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit