Systemy krajobrazowe nowość : struktura – funkcjonowanie – planowanie

Systemy krajobrazowe nowość : struktura – funkcjonowanie – planowanie

Systemy krajobrazowe nowość : struktura – funkcjonowanie – planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „PWN”, 2012,– 408 s.; ISBN: 978-83-01-16878-0

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego i stanowi syntezę wiadomości o strukturze, funkcjonowaniu i metodach planowania systemów krajobrazowych. Książka ma także na celu wypracowanie nowych elementów ogólnej teorii systemów krajobrazowych, a niezwykłą jej zaletą jest powiązanie podstaw teoretycznych z ich zastosowaniem w praktyce.
W poszczególnych rozdziałach autor przedstawił m. In.:
● krajobrazy naturalne i ich klasyfikację,
● etapy i stopnie przekształcania krajobrazu przez człowieka,
● style i standardy krajobrazowe,
● strukturę i organizację krajobrazu,
● funkcjonowanie systemów krajobrazowych,
● przekształcenia struktury pokrycia terenu,
● krajobraz jako system relacyjny,
● metody oceny wartości systemów krajobrazowych,
● planowanie systemów krajobrazowych,
● zastosowanie GIS w badaniach krajobrazowych.
Praca obejmuje najważniejsze zagadnienia i problemy uwzględniane w programach nauczania na wielu kierunkach uniwersyteckich i została napisana z myślą o studentach geografii, biologii, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz leśnictwa. Przydatna jest również pracownikom samorządów terytorialnych i instytucji odpowiedzialnych za ochronę i kształtowanie krajobrazu.
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego „PWN”, data dostępu 29.05.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit