Tanatoturystyka: od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej

Tanatoturystka

 

Tanatoturystyka: od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej / Sławoj Tanaś. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. ISBN: 978-83-7525-924-7


Opis książki
. Praca stanowi novum, jeżeli chodzi o samą teorię nauk o turystyce. O ile mi wiadomo, żadna forma turystyki nie doczekała się tak wnikliwego opracowania teoretycznego, jakiego dzięki dr. S. Tanasiowi doczekała się tanatoturystyka. Autor posiada w tym zakresie znaczący dorobek. W zasadzie jest jedynym specjalistą w tej dziedzinie w Polsce (...). (Książka) stanowi próbę nakreślenia teorii tanatoturystyki (...). Czytając pracę, bardzo dokładnie wyczuwa się u Autora doskonałą znajomość omawianych zagadnień oraz świetne opanowanie literatury krajowej i międzynarodowej. Wykazał dużą umiejętność stawiania istotnych pytań badawczych i dokonywania syntez (...). Z wielką konsekwencją i w sposób bardzo dojrzały Autor realizuje przyjęte założenia badawcze. Umożliwiło to ukazanie całego „spektrum” problemów naukowych (ale też i praktycznych!), często uzależnionych od charakteru miejsca uprawiania tej formy turystyki. Wiele takich miejsc (czy obszarów) Autor poznał z autopsji, a fakt ten umiejętnie wykorzystał w swych rozważaniach. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Antoniego Jackowskiego (UJ). ● Spis treści. Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu 02.09.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit