Technologie produkcji cukierniczej część 2

Technologie produkcji cukierniczej część 2

Technologie produkcji cukierniczej część 2: podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie cukiernik w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych / Magdalena Kaźmierczak. Warszawa: „Rea”, 2011,– 216 s.; ISBN 978-83-7544-361-5

Treści zawarte w podręczniku pozwalają uczniom i przyszłym pracownikom zakładów cukierniczych zdobyć aktualną wiedzę w zakresie:

• tworzyw dekoracyjnych i zasad dekorowania wyrobów gotowych,

• charakterystyki i technologii wytworzenia wyrobów cukierniczych, lodów i wyrobów ciastkarskich,

• dokumentacji rozliczeniowej w zakładzie cukierniczym,

• kierunków rozwoju branży cukierniczej.

W podręczniku uwzględniono także tradycyjne i nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz obowiązujące przepisy prawne. Liczne ilustracje, fotografie, schematy poglądowe ułatwiają zrozumienie opisanych czynności oraz przebieg produkcji i poszczególnych procesów.

Podręcznik został opracowany zgodnie z aktualną podstawą programową i programem nauczania. Uwzględnia standardy wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zawodu cukiernik.

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Rea”, dokument online: http://www.rea-sj.pl/product/Technologie-produkcji-cukierniczej-Cz-2/?id=697, data dostępu 31.10.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit