Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań

Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań

Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań: praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki. – Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. – 440 s.: il.; 24 cm. – (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1895-1546; nr 9) ISBN 978-83-88537-99-8 (WSHiG)

Usługi turystyczne, rekreacyjne, hotelarsko-żywieniowe należą do tych dziedzin z zakresu nauk o kulturze fizycznej, które kształcą specjalistów do biur turystycznych, ośrodków sportu, rekreacji i wypoczynku oraz dla obsługi klientów w hotelach i sanatoriach. Autorzy artykułów w niniejszej monografii opisują różnorodne typy jakości usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w oparciu o piramidę potrzeb psychologicznych człowieka

Zamówienia realizuje

● Alicja Sampara, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, tel./fax [+48] 61 871-15-45, email: biblioteka@wshig.poznan.pl

● księgarnia internetowa „Kodeks”, dokument online: http://kodeks-net.pl/index.php?p17145,teoria-i-praktyka-uslug-turystycznych-rekreacyjnych-i-hotelarsko-zywieniowych-w-swietle-badan, data dostępu 07.03.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit