Tradycje krajoznawczo-turystyczne w Pińczowie i na Ponidziu: materiały sesji naukowej, 17 kwietnia 2008 r. / [red. Jolanta Opoka, Alina Sosnal]. – Pińczów : Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, 2008. – 80 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. – (Pińczowskie Spotkania Historyczne ; z. 12). Na s. tyt.: W 580. rocznice nadania praw miejskich. Na okł. wyłącznie tyt. serii. ISBN 978-83-924310-1-5


Skarby tej ziemi / Władysław Burzawa. „Tradycje Krajoznawczo-Turystyczne w Pińczowie i na Ponidziu”, pod takim hasłem w Bibliotece Publicznej w Pińczowie odbyły się XII Spotkania Historyczne. Zainteresowanie sesją było olbrzymie. W sali Biblioteki zgromadziło się kilkaset osób: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz osoby dorosłe. Prelegentami byli dr Cezary Jastrzębski, prof. dr hab. Adam Massalski oraz mgr Andrzej Dziubiński.

Burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak wraził radość z dużego zainteresowania imprezą. Miasto Pińczów jest otwarte na turystów – podkreślił.

Pierwszy prelegent – dr Cezary Jastrzębski opowiadał o dziejach krajoznawstwa w Polsce. Za ojców krajoznawstwa można uznać Herodota z Halikarnasu oraz Pliniusza Starszego. To ci ludzie ciekawi świata podróżowali, poznawali nowe krainy, dokładnie je opisując.

W Polsce za pierwszych krajoznawców można uznać Jana Długosza oraz bł. Wincentego Kadłubka, którzy pozostawili szczegółowe opisy ówczesnych ziem polskich. Na kolejnych trzeba było czekać aż do XVI wieku. W tym czasie Marcin Kromer napisał pierwszy przewodnik. Jan Brożek z Kurzelowa pisząc o żywocie Mikołaja Kopernika, udał się do miejsc, w których żył wielki Polak. Następni krajoznawcy pojawili się w Polsce dopiero w XIX wieku, kiedy to regionalizm przeżywał swój burzliwy rozkwit.

Według Cezarego Jastrzębskiego idea krajoznawstwa zamyka się w trzech słowach: poznać, pokochać i służyć. Każdy z nas powinien poznać swój region, by go pokochać, a jeśli się go pokocha, powinno się o niego dbać, służąc mu w zakresie, w jakim to tylko jest możliwe.

O zabytkach powiatu pińczowskiego, swoistym „produkcie turystycznym” mówił senator Adam Massalski. – Bardzo często wędruję z plecakiem po regionie świętokrzyskim, podziwiając jego piękno – mówił. Zaprezentował na slajdach najpiękniejsze zabytki powiatu pińczowskiego. Te właśnie skarby ziemi pińczowskiej można „sprzedać” turystom, dzięki czemu powstaną miejsca pracy. – Turyści muszą mieć bazę noclegową, restauracje i chętnie zapłacą za dobrą usługę. Władze samorządowe winny zadbać o turystów, budując parkingi, wyznaczając i utrzymując szlaki turystyczne oraz wydając przewodniki – mówił senator. Turystyka jest wielkim biznesem, a nasz region obfituje w zabytki, których inni mogą nam pozazdrościć.

Ostatni prelegent, mgr Andrzej Dziubiński, mówił o wątkach turystycznych i krajoznawczych w historii Pińczowa.

– To prawdziwa, piękna lekcja historii i uczenie się miłości do miejsc, w których urodziliśmy się i żyjemy – podkreślali uczestnicy sesji.

Jolanta Opoka (kierownik Biblioteki Publicznej w Pińczowie, organizator Spotkań Historycznych) : Nasza sesja to widoczny znak szacunku współczesnych pińczowian wobec przodków, którzy tę ziemię zagospodarowali, tu mieszkali, tworzyli kulturę, tradycję widoczną dziś w licznych zabytkach i w spuściźnie kulturowej, z której możemy być dumni. Jest wyrazem pamięci i wdzięczności pińczowian z pierwszej dekady XXI wieku dla założycieli miasta, jego mieszkańców, dla twórców prawie sześciowiekowej historii

Źródło: Niedziela : tygodnik katolicki, dokument online: http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200820&nr=2, data dostępu 30.11.2010

Zobacz również: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, dokument online: http://www.psck.pl/news.php, data dostępu 30.11.2010

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit