Transport w turystyce, część 1: Charakterystyka rynku transportowego

Transport w turystyce, część 1: Charakterystyka rynku transportowego/Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008,– 135 s.; tab., wykr., il.; ISBN 978-83-61036-80-7

Wstęp. Zwiększający się ruch turystyczny osób wymaga w coraz większym stopniu zwracania uwagi na zagadnienia związane z transportem. Jest on nieodłącznym elementem składowym każdej usługi turystycznej bez względu na jej zasięg przestrzenny. Jego różnorodność, a także struktura ilościowa i cechy jakościowe mają decydujący wpływ na kosztową efektywnościową realizację usług turystycznych. Współczesne systemy logistyczne, opierające swoje działania na jakościowych kryteriach obsługi klienta, kierują się i będą się koncentrować w stronę nowoczesnego transportu. Producenci usług turystycznych powinni mieć zatem szeroką wiedzę w zakresie statycznego, jak i dynamicznego obrazu rynku transportowego zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach należących do Unii Europejskiej. Stąd też w prezentowanym opracowaniu autorzy przedstawiają rozważania do-tyczące charakterystyki transportu i jego gałęzi w powiązaniu z rozwojem turystyki. Całość opracowania nosi tytuł „Transport w turystyce” i została podzielona na dwie części:
- Część pierwsza: Charakterystyka rynku transportowego,
- Część druga: Wykorzystanie transportu w turystyce.
Część pierwsza opracowania składa się z dwóch rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia dotyczące transportu jako działu produkcji materialnej, zaprezentowano cechy, a także mierniki działalności transportowej oraz scharakteryzowano syntetycznie system transportowy. W rozdziale drugim natomiast przedstawiono charakterystykę poszczególnych gałęzi transportu zarówno z punktu widzenia ilościowego, jak i jakościowego.
Zaprezentowany materiał może być wykorzystywany zarówno przez studentów kierunku turystyka i rekreacja, transport i logistyka, a także przez pracowników branży transportowej.
Zamówienia przyjmuje Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, listownie lub mailem wydawnictwo@byd.pl, oferta pod adresem: www.wydawnictwo.wsg.byd.pl

Źródło: dr Maria Dubiella Pubanc

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit