Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody

Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody - monografia / pod red. Marka Łabaja; [aut. Paweł Adamski et al.]. – Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2009. – 177 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm. – (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii). Bibliogr. s. 168-170. ISBN 978-83-926999-1-0

Opracowanie zawiera wyniki dwuletnich badań dotyczących turystyki w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody. Badania obejmowały cztery pozornie różne zagadnienia, jednakże istotne w rozwoju ruchu turystycznego na tych obszarach.

Zakres badań obejmował: • preferencje turystów zwiedzających rezerwaty, • racjonalne udostępnienie turystyczne i edukacyjne rezerwatów, • pozasezonowy ruch turystyczny w rezerwatach, • natężenie ruchu turystycznego na obszarach rezerwatów, • dyspersje turystów w Wąwozie Homole.W opracowaniu przedstawiono m.in.: • analizę ruchu turystycznego w obu rezerwatach, • segmentacje rynku turystycznego dla rezerwatów, • zagospodarowanie turystyczne tych obszarów, • zalecenia dotyczące organizacji ruchu turystycznego w rezerwatach, • dzienne oraz w poszczególnych godzinach natężenie ruchu turystycznego w rezerwatach, • przyczyny dyspersji turystów w Wąwozie Homole.Mimo że praca ma charakter badawczy, jej wyniki mogą byæ wykorzystane w praktyce, jak chociażby: • w realizowaniu potrzeb turystycznych, • działaniach marketingowych, • ułatwieniu zwiedzania rezerwatów, • ochronie wartości przyrodniczych rezerwatów • tworzeniu ekologicznej infrastruktury turystycznej.

W monografii zamieszczono dwa rozdziały, które pozornie nie łączą się z obiektem badań, lecz swą treścią podpowiadają pewne rozwiązania. W rozdziale VII ukazano ogólne tendencje i innowacyjne rozwiązania w obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarach prawnie chronionych. Natomiast w rozdziale VIII zaprezentowano znaczenie kuchni regionalnej dla rozwoju zrównoważonej turystyki.

Marek Łabaj

Zamówienia realizuje: Anna Maria Oleksa, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, szkola@wste.edu.pl, tel./ fax: 33/ 874-46-05; 660-015-673

Źródło: Anna Maria Oleksa, korespondencja nadesłana 29.06.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit