Turystyka sportowa

„Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych", taki tytuł nosi książka prof. Andrzeja Hadzika. Autor poddaje analizie zjawisko turystyki sportowej, w powiązaniu z turystycznym ruchem kibiców uczestniczących w międzynarodowych imprezach sportowych zwłaszcza wysokiej rangi.

Należą do nich przede wszystkim igrzyska olimpijskie, mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej, koszykówce czy siatkówce. Od niedawna w Polsce organizowanych jest coraz więcej międzynarodowych, czy światowych imprez sportowych. Przykładem były organizowane w 2012 r. razem z Ukrainą Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Impreza ta pod względem prestiżu i wielkości należała do największych widowisk sportowych Świata. W 2014 r. w Polsce miała miejsce kolejna znacząca impreza sportowa–Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Jednak za organizacją coraz większej liczby międzynarodowych widowisk sportowych w ramach turystyki sportowej nie nadąża teoria i analiza tych faktów w krajowej literaturze przedmiotu. Opublikowana monografia dostarcza na temat wiedzy. W tej dziedzinie prowadzone są coraz częściej specjalności i przedmioty nauczania, na przykład „Turystyka sportowa", realizowany od kilku lat na II stopniu kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja" w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Praca składa się z trzech rozdziałów, wykazu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, rysunków oraz tabel. Pierwszy rozdział pokazuje zależności między sportem a turystyką w aspekcie możliwości rozwojowych tych dwóch ważnych współcześnie zjawisk społeczno-gospodarczych. Wspólny ich rozwój dostrzeżono w rozdziale pokazując koncepcję turystyki sportowej oraz jej formy. Drugi rozdział poświęcono jednym z uczestników w sporcie –kibicom, którzy są odbiorcami nie tylko sportowej oferty jaką jest widowisko sportowe, ale w przypadku międzynarodowych imprez tego typu także turystycznego produktu. Produktowi turystyki sportowej typu międzynarodowych widowisk sportowych, poświęcony jest trzeci osobny rozdział. Obejmuje charakterystykę tego typu imprez, ich funkcje oraz znaczenie.

A. Hadzik, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, AWF, Katowice 2014, ss. 131, ISBN 978-83-64036-38-5.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit