Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa / Marta Sidorkiewicz. Warszawa: Difin, 2011,– 244 s.; ISBN: 978-83-7641-496-6

Opracowanie ma na celu dostarczenie czytelnikowi podstawowej wiedzy dotyczącej istoty turystyki biznesowej i jej znaczenia na rynku turystycznym. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział książki poświęcono teoretycznym podstawom turystyki biznesowej, zaś w drugiej części pracy skupiono się na formach turystyki biznesowej, czyli turystyce konferencyjnej i kongresowej, turystyce motywacyjnej i korporacyjnej oraz przemyśle wystawienniczym. Rozdział trzeci dotyczy rynku turystyki biznesowej. W rozdziale czwartym poruszono zagadnienie produktu turystyki biznesowej, a w rozdziale piątym skupiono się na determinantach kształtowania i rozwoju produktu turystyki biznesowej. Ostatnią część opracowania stanowi studium przypadku dotyczące turystyki biznesowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W treści tego rozdziału zostały wykorzystane wyniki badań ankietowych przeprowadzone w obiektach zakwaterowania zbiorowego zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego i sklasyfikowanych jako hotele, wśród przewoźników promowych posiadających ofertę dla klientów biznesowych oraz wśród organizatorów biznesowych imprez zbiorowych kreujących i realizujących imprezy zbiorowe dla klienta biznesowego. Na uwagę zasługuje fakt, iż w polskiej literaturze brak jest zwartej publikacji książkowej dotyczącej powyższych zagadnień. Opracowanie niniejsze jest więc w Polsce pierwszą próbą przedstawienia problematyki turystyki biznesowej w takim kształcie.

● Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Berbeki

Niniejsza publikacja jest studium teoretyczno-empirycznym, przede wszystkim o dużych walorach aplikacyjnych. Z pewnością będzie ważnym materiałem źródłowym zarówno dla środowisk naukowych, jak i branżowych. Sfera terminologiczna turystyki biznesowej jest dość skomplikowana i w wielu wypadkach niespójna. Autorka opracowania bardzo dobrze poradziła sobie z jej uporządkowaniem i przedstawieniem określonych kategorii w logiczny i przemyślany sposób. Należy podkreślić, że jest to element nowości prowadzący do rozwoju nauki.

● Z recenzji prof. dr hab. Beaty Meyer

Niniejsze opracowanie jest pierwszą w Polsce próbą przedstawienia problematyki turystyki biznesowej w formie zwartej. Jego celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty turystyki biznesowej, jej form, rynku oraz determinant, które warunkują jej rozwój. Autorka ponadto przedstawia studium przypadku, dotyczące turystyki biznesowej w województwie zachodniopomorskim.

● Informacje o autorze: http://ksiegarnia.difin.pl/dynamik.php?n=informacje_o_autorach

Zamówienia przyjmuje księgarnia internetowa wydawnictwa Difin, dokument online: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1517, data dostępu 08.09.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit