Turystyka biznesowa : determinanty rozwoju

Turystyka biznesowa : determinanty rozwoju

Turystyka biznesowa : determinanty rozwoju / red. nauk. Bolesław Iwan, Marzena Kacprzak. Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 2012. –336 s.: il.; 24 cm. (Turystyka i Rekreacja).  Bibliogr. w przyp. ISBN 978-83-933284-3-7

Autorzy poszczególnych opracowań niniejszej monografii przeprowadzili badania dotyczące różnych aspektów turystyki biznesowej. Dociekania autorów dotyczą determinant rozwoju turystyki biznesowej, zarówno w skali mikro, jak i w skali makro. Monografia przekazywana w ręce Czytelników obejmuje cztery części.

● Zagadnienia teoretyczne turystyki biznesowej – zawiera rozważania dotyczące istoty turystyki biznesowej, jej specyfiki, znaczenia tego segmentu rynku turystycznego w gospodarce narodowej, a także czynników i barier rozwoju turystyki biznesowej.

● Rynek spotkań biznesowych – obejmuje trzy opracowania, w których zawarto rozważania odnoszące się do rankingu liderów przemysłu spotkań biznesowych w poszczególnych regionach świata, a także analizę problematyki rynku spotkań biznesowych w Warszawie w latach 2003-2009.

● Hotelarstwo dla potrzeb turystyki biznesowej – obejmuje analizę przystosowania obiektów hotelarskich do wymagań turystyki biznesowej, prezentację usług świadczonych przez hotele na rzecz turystów biznesowych, a także wykorzystania hoteli na potrzeby tego segmentu turystyki.

● Gastronomia w turystyce biznesowej – to dwa opracowania dotyczące organizacji oraz roli przyjęċ okolicznościowych w turystyce biznesowej, jak również prezentacji warszawskich hoteli świadczących usługi cateringowe dla turystów biznesowych.

Zamówienia realizuje: Księgarnia Ekonomiczna: Kazimierz Leki, dokument online: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788393328437&hthost=1&store_id=2 , data dostępu 31.10.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit