Turystyka i ekologia: rozbudzanie potrzeb poznawczych i świadomości społeczeństwa

Turystyka i ekologia: rozbudzanie potrzeb poznawczych i świadomości społeczeństwa / pod red. Bożeny Wójtowicz. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności, 2009,– 258 s.; ISBN: 978-83-60880-88-3

Rosnąca rola turystyki powoduje potrzebę refleksji na temat jej perspektyw rozwoju, nowych idei i tendencji oraz form. Turystyka coraz bardziej staje się czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy krajów. Jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne odgrywają istotną rolę w różnych dziedzinach współczesnego życia.

Monografia składa się z czterech głównych rozdziałów przedstawiających odrębne dziedziny rozwoju turystyki, które w zasadniczy sposób wiążą się ze sobą przez odniesienie do nowych aspektów jej oddziaływania na świecie:

W rozdziale pierwszym podjęto próbę przedstawienia najważniejszych problemów związanych z ruchem turystycznym. Poza postawieniem kwestii dotyczących migracji turystycznych, wiele uwagi poświecono zagranicznemu ruchowi turystycznemu na świecie na przełomie XX i XXI wieku oraz wpływom pochodzącym z turystyki.

Rozdział drugi dotyczy polityki turystycznej w kształtowaniu produktu i wizerunku turystycznego m.in. obiektów światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zagadnienia te rozważane są na przykładzie Francji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz Polski a w niej głównie Krakowa.

Rozdział trzeci zawiera prace dotyczące: walorów przyrodniczych, rozwoju geoturystyki na obszarach parków narodowych w USA oraz zmian, jakie zachodzą w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka.

Rozdział czwarty, końcowy jest przede wszystkim poświęcony regionowi świętokrzyskiemu, jego walorom przyrodniczym i kulturowym, zagospodarowaniu turystycznemu, strukturze i wykorzystaniu bazy noclegowej, dostępności do obiektów rekreacyjno-sportowych.

Zamówienia realizuje: Księgarnia Europejska, dokument online: http://www.ksiegarniaeuropejska.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360880883&hthost=1&store_id=2, data dostępu 09.07.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit