Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, zeszyt 9 (1) 2012 / red. Nacz. Bolesław Iwan. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2012,–164 s.; il., tab., wykr.; 24 cm. ISSN1899-7228

Spis treści
Teoretyczna analiza turystyki i rekreacji
● Edward Karczewski: Turystyka a wykraczanie  poza granice indywidualnych dokonań
● Ewald Korba, Bolesław Iwan: Nurkowanie jako rodzaj turystyki kwalifikowanej
Turystyka biznesowa
● Bolesław Iwan: Turystyka biznesowa w regionie świętokrzyskim
● Joanna Wyleżałek, Marharyta Puzyreuskaya: Oczekiwania turystów biznesowych wobec oferty hoteli warszawskich
● Arkadiusz Weremczuk: Ubezpieczenia jako forma ograniczania ryzyka w turystyce
Problemy usług turystycznych
● Katarzyna Gralak, Marzena Kacprzak: Formy uczestnictwa młodzieży  licealnej w ruchu turystycznym (przykład Włodawy i Lublina)
● Paulina Gajewska: Metoda Kano w ocenie jakości usług gastronomicznych
● Mariusz Grebowiec: Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego
Varia
● Jacek Cieślewicz, Daria Jankowiak: Turystyka seksualna w Ciechocinku – próba weryfikacji miejskiej legendy
Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej; kontakt: pani Wanda Piasecka, Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa, email: wanda.piasecka@wstijo.edu.pl, Tel./fax. 22 855 47 58. Źródło: Wanda Piasecka, korespondencja nadesłana 18.01.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit