Turystyka i rekreacja, 2008, z.1

Turystyka i rekreacja, 2008, z.1 / red. Krystyny Żelaznej; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008,– 132 s.; il., tab., wykr.; ISSN 1899-7228

Spis treści
- Bolesław Iwan: Rozwój turystyki biznesowej w Polsce w latach 2000-2006 = Development of the Polish business tourism in the period of 2000-2006
- Elżbieta Puchnarewicz: Rozwój turystyki na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej = Tourism development in the Near East and North Africa
- Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko: Specyfika i organizacja żywienia w agroturystyce = The specific and organization of nutrition in agrotourism
- Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski: Metody obróbki kulinarnej wykorzystywane do przygotowania posiłków w gospodarstwach agroturystycznych = The methods of culinary processing used to prepare of meals in the agrotourism farms
- Halina Makata: Stres a zalecenia żywieniowe = Stress and feeding recommendations
- Wacław Huba: Zasady odpowiedzialności biura podróży za szkody poniesione przez turystów = Principles of travel agencies responsibility for tourists' damages
- Arkadiusz Weremczuk: Problem opodatkowania gospodarstw agroturystycznych w polskich przepisach prawa = Agrotouristic farms taxation problem in Polish legislation
- Joanna Wyleżałek: Uwarunkowania emigracji zarobkowej młodzieży polskiej i jej skutki = Conditioning and consequences of economic emigration of the Polish youth
- Elżbieta Puchnarewicz: Dobre strony uniwersalnego podręcznika (artykuł recenzyjny)

Adres redakcji: mgr Dominik Orłowski, sekretarz redakcji, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Al. Prymasa Tysiąclecia 38, 01-242 Warszawa, tel./faks: 022 855 47 58/59, email: dziekanat@wstijo.edu.pl

www.WSTiJO.edu.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit