Turystyka i rekreacja. T. 10: 2013, z.1

AWF Wwa TiR 1 2013

Turystyka i rekreacja. T. 10: 2013, z.1 / red. nacz. Monika Guszkowska. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 2013,– 183 s.; il., tab., wykr.; 30 cm. ISSN 1895-3700

Spis treści

Prace teoretyczne i poglądowe

● Jakub Mosz: Status współczesnego turysty na tle uwarunkowań codzienności
● Piotr Rymarczyk: Współczesne zjawiska w sferze pracy a jakość czasu wolnego
● Anna Jęczmyk, Anna Sammel: Turystyka muzealna
● Katarzyna Majchrzak: Współczesne trendy na międzynarodowym rynku turystycznym
● Jerzy Walasek: Trendy rozwojowe i nowe wyzwania narodowych organizacji turystyki
● Janusz Majewski: Wykorzystanie meto prognozowania w turystyce
● Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń: Projektowanie strategii rozwoju turystki w dużym mieście na przykładzie Warszawy

Prace oryginalne

● Piotr Majdak: Społeczności lokalne wobec turystyki: postawy – oczekiwania – konflikty w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego
● Małgorzata Gałązka: Turystyka w gminie Leoncin w opinii mieszkańców jako jednej z grup interesu turystyki zrównoważonej
● Anna Mazurkiewicz-Pizło: Promocja enoturystyki na przykładzie regionu Podkarpacia
● Małgorzata Januszewska: Potencjał kooperacyjny przedsiębiorstw uzdrowiskowych i jego znaczenie dla sektora turystycznego
● Anetta Majchrzak-Jaszczyk: Analiza wpływu kryzysu na znaczenie czynnika dochodowego w kształtowaniu popytu turystycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej
● Ewa Niedzielska, Michał Obuchowicz: Nowoczesne formy fitness a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym
● Bartłomiej Krynicki, Ida Wyszomirska, Joanna Kalecińska: Wpływ treningu funkcjonalnego na komponenty ciała słuchaczy UTW AWF Warszawa
● Marian J. Stelmach, Jarosław Żbikowski, Dominik Dąbrowski; Aktywność fizyczna w czasie wolnym różnych grup społecznych Lubelszczyzny
● Adrian P. Lubowiecki-Vikuk, Łukasz Sarnowski: Uczestnictwo singli 50+ w turystyce narodowej w ujęciu przestrzenno-ekonomicznym
● Przemysław Płoskonka: Wybrane uwarunkowania uczestnictwa w surwiwalu jako formie aktywności turystyczno-rekreacyjnej

Komunikaty z badań

● Maria Lipko: Rekreacja ruchowa, styl życia i zdrowie osóbzamieszkujacych tereny wiejskie
● Olga Adach: Determinanty aktywności narciarskiej mieszkańców wybranych miast Polski
● Michał Staniszewski, Przemysław Zybko: Kompetencje zawodowe instruktorów wybranych sportów wodnych i zmowych w opinii absolwentów AWF Warszawa
Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej. Kontakt: Violetta Perzyńska-Makowiecka, tel. Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, tel. 22 834 58 06, email: violetta.perzynska@awf.edu.pl,

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit